– Det er mulig å kutte opptil 25 prosent av dagens energibruk i næringsbygg

7. desember 2022
Det er mulig med store innsparinger på strømforbruket til næringsbygg – og det er kun små grep som skal til for å gjøre det litt hyggeligere å åpne strømregningen.

Den korteste veien til å få ned forbruket i bygninger er ifølge Statsbygg energioptimalisering. Det handler om å utnytte den tilgjengelige energien best mulig, slik at vi kun bruker den energien som faktisk er nødvendig. Fagspesialist i GK, Maria Korsgren, forklarer at det aldri har vært mer lønnsomt å investere i energieffektive løsninger enn nå. 

– Dagens høye strømpriser gjør at det er mye å spare, særlig for næringsbygg. I tillegg vil eiendomsverdien øke dersom man har et mer energieffektivt bygg.

Å energioptimalisere næringsbygg vil også senke kraftbehovet til samfunnet slik at behovet for utbygging av dagens strømnett og -produksjon kan bli redusert.

Det nytter

Uten grepene som er tatt de siste årene, hadde energibruken i Norge vært betydelig høyere. Samtidig viser en rapport fra Multiconsult utført på oppdrag fra NVE, at det er potensial for å spare mer – og da spesielt i næringsbygg:

– Potensialet for energioptimalisering av næringsbygg er omtrent 9 TWh. Det tilsvarer så mye som 25 prosent av dagens totale energibruk i næringsbygg. Dette potensialet har en kostnad på under en krone per kWh, forklarer senioringeniør i NVE, Ingrid Helene Magnussen, og legger til:

– Så energieffektivisering nytter, og det er lønnsomt for sluttbruker.

Gamle bygg og få insentiver

Korsgren i GK forteller at grunnen til at norske næringsbygg bruker så mye energi handler om at det er relativt mye gammel bygningsmasse og teknisk infrastruktur. 

– Mens mesteparten av energibruken i boliger går til oppvarming og varmtvann, er det for det meste drift av tekniske installasjoner som drar opp forbruket i næringsbygg.

Strømprisene har også historisk sett vært svært lave i Norge over mange år og dermed har det vært dårlig med insentiver for å få ned strømforbruket i næringsbygg.

Se også:

Leto-hallen. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad
Skal etablere ny varmesentral med mål om 64 prosent strømreduksjon
Les mer

Tiltak som fungerer

De høye strømprisene har imidlertid gjort at mange nå ser etter løsninger for å få ned forbruket. De enkleste tiltakene krever verken lange eller omfattende prosesser, så man vil raskt få en effekt av energioptimaliseringen.

– En klok start vil være å gjøre en analyse av eget næringsbygg. Kartlegg og loggfør energibruken, slik at du finner ut hva det er som er byggets energityver. Dermed finner man ut hvor det lønner seg mest å sette i gang tiltak, forklarer Magnussen i NVE om hvordan man går i gang.

– GK kan bidra med kartlegging og analyse av de tekniske anleggene i et bygg. Dette vil gi oversikt over blant annet energityver, døgnforbruk og effektprofil. Rapporten identifiserer også strakstiltak som fort reduserer energibruken, i tillegg til anbefalinger og muligheter for større tiltak. Dette inkluderer kostnader, nedbetalingstid og miljøeffekt, forklarer Korsgren, og legger til:

– Har du kunnskap om eget bygg i bunnen, er det enklere å se hvor veien til et mer energieffektivt bygg går videre, og til hvilke tiltak som kan gjøres.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Det er særlig seks tiltak som skiller seg ut som spesielt lønnsomme og nyttige i næringsbygg, forklarer Korsgren: 

1. Energioppfølging og sentralstyring
Energioptimalisering er ikke ensbetydende med store investeringer. Tvert imot vil mange bygg ha stor nytte av å analysere eksisterende anlegg og justere disse til en mer optimal drift. Et energioppfølgingssystem (EOS) er i så måte et nyttig verktøy som gir muligheten til å overvåke og loggføre drift og energibruk på en bygning.

Har man i tillegg et sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg), vil man kunne bruke denne innsikten til å justere driften og lettere identifisere hvor det er viktigst å sette inn andre lønnsomme tiltak:

– Det er en del næringsbygg der de tekniske installasjonene er moderne, uten at de forvaltes riktig. Å kjenne systemene så de kan justeres riktig i henhold til bruk og driftstid vil kunne spare mye energi for mange næringsbygg, forklarer Korsgren.

2. Gjennomgå driftstider og temperaturinstilling på ventilasjon og oppvarmingsanlegg
Et enkelt tiltak er å gå over innstillingene på de ulike anleggene. Har man ingen sentral styring er det fort gjort at panelovner og radiatorer står på for fullt midt på sommeren, samtidig som kjøling på ventilasjonen står på.

3. Behovsstyring
SD-anlegget gir også muligheten til å automatisere og tidsstyre varme, ventilasjon og belysning slik at det bare brukes når det er mennesker i bygget. Natt- og helgesenking av ventilasjon og varme eller kjøling er små og konkrete tiltak som vil ha store utslag på strømregningen.

Det samme gjelder belysning. Det er overraskende mange næringsbygg der lyset står på døgnet rundt. I produksjonslokaler vil en enkel tidsstyring som sikrer at lyset går av ved dagens slutt, ofte kunne gi en effekt. I arealer med mer varierende behov er behovsstyrting i form av sensorer et godt alternativ. Sensorene sørger for at lys skrur seg på kun ved behov – for eksempel i kontorarealer eller i en parkeringsgarasje.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer

4. Belysning
– I tillegg til behovsstyring og dagslysstyring, kan det å bytte fra glødepærer og lysrør til LED-belysning, både innendørs og utendørs, redusere energiforbruket, opplyser Korsgren.

Dette er spesielt aktuelt for næringsbygg med mye belysning, som butikker, kjøpesentre og kulturbygg, og er et tiltak som er like aktuelt både inne og ute.

5. Varmepumpe
Mange nyere næringsbygg er utstyrt med varmepumpe for varme og kjøling. Det er en effektiv installasjon som forbruker mindre energi enn andre tradisjonelle metoder, men det fordrer at den brukes riktig:

– Vi ser at varmepumper på relativt moderne bygg av og til prosjekteres slik at de ikke får ut sitt fulle potensial. Her er det ofte mye å hente på at man får maksimalt ut av varmepumpens dimensjonering og drift. For eldre næringsbygg er det utstrakt bruk av varmekilder som panelovner og radiatorer basert på elektrisk kjel. Her vil det også være et potensiale for sparing ved å installere en moderne og riktig prosjektert varmepumpe, ifølge Korsgren.

6. Ventilasjon
Det er mye strøm å spare på å optimalisere ventilasjonen på et næringsbygg, og dette kan gjøres på flere måter. Et av de viktigste tiltakene går ut på å gjenvinne varmen i luften som trekkes ut av et lokale på en mest mulig effektiv måte. Det er nemlig veldig energikrevende å varme opp uteluft som sendes inn i bygningene.

På ventilasjonsanleggene på eldre næringsbygg er det dessuten ofte installert eldre og remdrevne vifter. Disse bør byttes til moderne og direktedrevne vifter, som bruker mindre energi. Behovsstyring av luftmengder basert på tilstedeværelse, som nevnt i punkt 3, er også et viktig tiltak for å redusere energibruken.

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer