Rosenholm Campus

Byggherre Aspelin Ramm
Byggtype Kontorbygg fra 1986
Prosjektstørrelse 43 000 m2
Byggeår 2011 og 2018 til 2021
Sted Trollåsen, Viken

Kontaktpersoner

Hvis du mangler bilde

Knut Hauger

Prosjektleder | Oslo Entreprise Klima

T: +47 926 11 929 E: knut.hauger@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Knut

Hvis du mangler bilde

Andreas Wøien

Prosjektleder | Oslo Service Byggautomasjon

T: +47 940 56 094 E: andreas.woien@gk.no

Har du spørsmål?

Kontakt Andreas

Første norske prosjekt med behovsstyrt ventilasjon med Lindinvent aktive tilluftsventiler. Oppgradert automatikk, ny energisentral og andre tiltak har gitt åttitallsbygget Breeam In Use Excellent.

Prosjektbeskrivelse

Rosenholmveien 25 ble tegnet som hovedkontor for IBM av arkitekt Geir Grung, en av Norges fremste modernister. Bygget sto ferdig i 1986, og er satt sammen av ti trekantede moduler delt opp av to interne gateløp med et enormt glasstak over. Da Aspelin Ramm overtok det i 2007, engasjerte selskapet de danske arkitektene Schmidt/Hammer/Lassen for å transformere bygget til moderne standard. I første omgang ble om lag en fjerdedel av bygningsmassen modernisert, og sto ferdig i 2011. Senere har arbeidet fortsatt trinnvis. Energibruken er redusert blant annet ved å behovsstyre lys og ventilasjon, gjenvinne spillvarme fra et stort datasenter i bygget og skifte ut glasstak. Energisentralen er oppgradert, automatikk skiftet ut og bygget har fått nytt SD-anlegg.

Vår leveranse

GK har levert løsninger for å behovsstyre ventilasjon med Lindinvent og har oppgradert opprinnelige ventilasjonsaggregater. All automatikk er skiftet ut, og GK har levert nytt SD-anlegg og modernisert energisentralen. Om lag halvparten av arealet ved Rosenholm Campus overvåkes via GK Cloud.

Mer om ventilasjon

Rosenholm Campus var det første prosjektet i Norge som valgte aktive tilluftsventiler fra Lindinvent. Fra de første to blokkene i 2011 har oppgraderingen fortsatt. Ved utgangen av 2020 hadde om lag halvparten av arealet blitt oppgradert med Lindinvent-løsningen. Da bygges nye kanalnett fra sjaktene, og Lindinvent brukes til å styre ventilasjon og lys. I arealene som er oppgradert siden 2018 brukes Lindinvent også til å styre elektriske varmeovner. Noen rom har ekstra etterkjølebatteri som også styres fra Lindinvent.

Ventilasjonen forsynes av de opprinnelige aggregatene, som GK har modernisert med direktedrevne vifter med frekvensomformere. Les mer om ventilasjon

Mer om byggautomasjon

GK har byttet ut all automatikk og levert nytt SD-anlegg. Energisentralen er oppgradert og optimalisert i samarbeid med energikultivator Kjell Hantho, blant annet med nye pumper og ny styring. GK har integrert Lindinvents romkontroll-system for å samkjøre romkontroll, ventilasjon og energisentral. Alle arealer med Lindinvent overvåkes via GK Cloud. Les mer om byggautomasjon

Summen av store og små tiltak Aspelin Ramm har gjort for å senke energibruk og heve miljøstandarden ved Rosenholm Campus har gitt imponerende resultater: Breeam In Use Excellent og energiklasse B.

Resultat

Rehabiliteringen av tekniske installasjoner er gjort trinnvis, og Aspelin Ramm gjorde tidlig en studie for å se på gevinsten av Lindinvent. All energibruk ble målt i tre måneder for å kunne sammenligne et rehabilitert område med et tilsvarende område i opprinnelig utforming. Ut fra dette anslo daværende driftsleder Magne Fahre at Lindinvent sparte mellom 30 og 40 % energi. Aspelin Ramm har valgt å bruke Lindinvent videre i den trinnvise rehabiliteringen.

GK Cloud

Bærekraftige bygg styres i skyen. Med GK Cloud kan du kontrollere og overvåke bygget ditt og samtidig optimaliserer driften.