Rosenholm Campus

Leveranse fra GK GK har levert løsninger for behovsstyrt ventilasjon basert på aktive tilluftsventiler fra svenske Lindinvent og har oppgradert opprinnelige ventilasjonsaggregater. All automatikk er skiftet ut, og GK har levert nytt SD-anlegg og alle arealer med Lindinvent overvåkes via GK Cloud.
Byggherre Aspelin Ramm
Prosjektstørrelse 43 400 m2
Første norske prosjekt med behovsstyrt ventilasjon med Lindinvent aktive tilluftsventiler. Oppgradert automatikk, ny energisentral og andre tiltak har gitt åttitallsbygget BREEAM-In Use Excellent.

Prosjektbeskrivelse

Rosenholm Campus ligger idyllisk, omgitt av trær på Mastemyr sørøst for Oslo. Bygget er tegnet av Geir Grung, en av Norges fremste modernistiske arkitekter og stod ferdig i 1986. Opprinnelig var det IBMs hovedkontor i Norge, men Aspelin Ramm overtok det i 2007, og i dag huser bygget en rekke leietakere.

Etter at Aspelin Ramm overtok er det gjort omfattende oppgraderinger av byggets infrastruktur, noe som har medført at bygget er sertifisert som Excellent i sertifiseringssystemet BREEAM In-Use, og plassert i Energiklasse B gul. Det er et av de eldste byggene som har oppnådd slik sertifisering. 

Det er installert et nytt SD-anlegg. Energibruken er redusert blant annet ved å behovsstyre lys og ventilasjon, gjenvinne spillvarme fra et stort datasenter og skifte ut glasstak. Moderniseringen av det omfattende bygget, som består av ti hus med glasstak over, gjøres gradvis, og i dag er drøyt halvparten oppgradert.

Vår leveranse

GK har levert løsninger for å behovsstyre ventilasjon basert på aktive tilluftsventiler fra svenske Lindinvent og har oppgradert opprinnelige ventilasjonsaggregater. All automatikk er skiftet ut, og GK har levert nytt SD-anlegg og modernisert energisentralen sammen med Aspelin Ramm og deres energirådgivere. Alle arealer med Lindinvent overvåkes nå via GK Cloud.

I og med at løsninger er skybasert, kan driftssjef og driftstekniker overvåke systemet, se på historikk og gjøre endringer også når de ikke er fysisk til stede.

Mer om ventilasjon

Rosenholm Campus var det første prosjektet i Norge som valgte aktive tilluftsventiler fra Lindinvent. Fra de første to blokkene i 2011 har oppgraderingen fortsatt. Ved utgangen av 2020 hadde om lag halvparten av arealet blitt oppgradert med Lindinvent-løsningen. Da bygges nye kanalnett fra sjaktene, og Lindinvent brukes til å styre ventilasjon og lys. I arealene som er oppgradert siden 2018 brukes Lindinvent også til å styre elektriske varmeovner. Noen rom har ekstra etterkjølebatteri som også styres fra Lindinvent.

Ventilasjonen forsynes av de opprinnelige aggregatene, som GK har modernisert med direktedrevne vifter med frekvensomformere. Les mer om ventilasjon

Mer om byggautomasjon

GK har byttet ut all automatikk og levert nytt SD-anlegg. Energisentralen er oppgradert og optimalisert i samarbeid med energikultivator Kjell Hantho, blant annet med nye pumper og ny styring. GK har integrert Lindinvents romkontroll-system for å samkjøre romkontroll, ventilasjon og energisentral. Alle arealer med Lindinvent overvåkes via GK Cloud. Les mer om byggautomasjon

Summen av store og små tiltak Aspelin Ramm har gjort for å senke energibruk og heve miljøstandarden ved Rosenholm Campus har gitt imponerende resultater: Breeam In Use Excellent og energiklasse B.

Resultat

Aspelin Ramm har identifisert betydelig energibesparing fra investeringene som er gjort. Tidligere driftsleder, Magne Fahre, har anslått at Lindinvent har bidratt til å redusere energiforbruket med 30 til 40 prosent. Dessuten er inneklimaet blitt vesentlig bedre, noe som gir seg utslag i vesentlig færre klager fra leietakere i de delene av bygget som er oppgradert.

For døren står et prosjekt for å bedre styringen av byggets varmepumper, også dette styrt via GK Cloud.

 – Vi ser virkelig forskjell etter moderniseringen, store besparelser på energikostnader og forbedringer på inneklima, sier driftsjef i Aspelin Ramm, Roger Lysaker.

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.