Deichman Bjørvika

Leveranse fra GK GK har levert behovsstyrt ventilasjon, komplett automasjon og SD-anlegg av type GK Cloud. En rekke ulike systemer er tilknyttet SD-anlegget, fra røykluker og sanitæranlegg til sorteringsanlegg.
Byggtype Kulturbygg
Prosjektstørrelse 19 600 m2
Byggeår 2009 - 2019
Oslos nye hovedbibliotek er et kompakt bygg over fem etasjer med passivhusstandard og sterkt reduserte klimagassutslipp.

Prosjektbeskrivelse

Det nye hovedbiblioteket ligger sentralt plassert i Bjørvika, og er basert på høye miljøkrav. Selve bygget oppfyller passivhuskravene, og klimagassutslippene er redusert med 69 prosent sammenlignet med et TEK10-bygg.

Bygget er i utgangspunktet et stort, sammenhengende bibliotekrom, men med mesaniner i etasjehøyde i første, tredje og i femte. Det har kantine, restaurant, kafé og kontorer, så vel som en kino, et auditorium og lagringsarealer plassert i kjelleren. Diagonale lyssjakter og store vindusflater gir dagslys inn fra flere sider, og bringer liv til et stort atrium som dannes av de åpne etasjene.

Deichman Bjørvika har eksponerte betonghimlinger, og termiske masse utnyttes til å redusere kjølebehov ved å ta opp temperatursvingninger. Et termisk aktivt bygningssystem med innstøpte varme- og kjølerør (TABS) sørger for termisk komfort. Alle tekniske føringer ligger i gulvene, ikke i himlingene. Ventilasjonsluft forsynes via betongdekkene i andre til femte etasje, noe som gir energieffektiv ventilasjon.

Leveranse

GK har levert behovsstyrt ventilasjon, komplett automasjon og SD-anlegg av type GK Cloud. En rekke ulike systemer er tilknyttet SD-anlegget, fra røykluker og sanitæranlegg til sorteringsanlegg.

Mer om ventilasjon

GK har gjennom en samspillsprosess bidratt til å optimalisere leveransen. Det er installert 22 ventilasjonsaggregater; 6 aggregater er plassert i underetasjen og 16 aggregater plassert i første etasje og oppover. Ventilasjonskanalene er skjult i mediestaver og lufttilførselen skjer gjennom trykk-kamre i gulv med integrerte VAV-spjeld. Byggets konstruksjon benyttes til å ta opp temperatursvingninger. Kjøling og oppvarming skjer via innstøpte varme- og kjølerør.

Systemet er bygget opp for å styre varme- og kjøleanlegg effektivt, og gir mulighet for å redusere tilførsel av ventilasjonsluft og samtidig opprettholde et godt og tilpasset inneklima. Les mer om ventilasjon

Mer om byggautomasjon

Alle tekniske installasjoner er koblet opp på byggets SD-anlegg. Ventilasjonsaggregater og energisentral har regulatorer av type Eagle. KNX benyttes til soneregulering av varme og kjøling. Systemer tilknyttet SD-anlegget omfatter alt fra branngardin og sanitæranlegg til reservekraft og sorteringsanlegg. Ler mer om byggautomasjon

Resultat

Deichman Bjørvika har energiklasse A, og er forbildeprosjekt i FutureBuilt. Klimagassutslippene «som bygget» er 69 prosent lavere enn et TEK10-bygg. De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært lokaliseringen nær Norges viktigste kollektivknutepunkt, ingen bilparkeringsplasser, kompakt bygningsvolum, termoaktive betongdekker, og bruk av lavkarbonbetong og resirkulert stål.

Deichman Bjørvika ble tildelt den europeiske kulturprisen «Trend Brand of the Year 2020».

Prisen ble utdelt på «Brand Award» i Postdam, Tyskland. Andre finalister var Det Kongelige Teater i København og konserthuset Blaibach i Tyskland. Deichman Bjørvika fikk også Betongtavlen 2020.

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.