Går fra 900 manuelle kontrollpunkter i året til 4000 automatiske – hver dag

28. juni 2023
– Som driftssjef har jeg store forventninger til at dette vil gi oss et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og mer energieffektive bygninger.

Det sier Jakob Sørgjerd, driftssjef i Olav Thon Gruppen og kjøpesenteret Tillertorget. Han gleder seg til å se gevinstene av Olav Thon Gruppens nyeste investering, smart digital driftsstøtte, som ble satt i gang i april på Tillertorget sør for Trondheim.

Med over 25 års erfaring innen drift og eiendomsforvaltning kan Sørgjerd fortelle at smart digital driftsstøtte er et konsept mange har snakket mye om i lang tid, uten å komme ordentlig i gang. Det har GK, en av Skandinavias største tekniske entreprenører, gjort noe med når de nå lanserer smart digital driftsstøtte – med nettopp Tillertorget som pilotprosjekt for tjenesten.

Presisjonseiendomsdrift

–  Kort sagt handler smart digital driftsstøtte om at vi ved hjelp av datainnsamling fra tekniske systemer i bygg kan overvåke hvordan disse systemene presterer over tid. Dataene fra systemer i bygg kombineres med avansert datateknologi for å identifisere hvilke deler som må inspiseres, justeres, utbedres eller skiftes ut. Det revolusjonerer måten vi dokumenterer eiendomsdrift på, forteller Knut Ivar Grue. 

Grue jobber som senior prosjektleder i GK og har sammen med blant andre forretningsutvikler Knut Arne Finsmyr stått sentralt i utviklingen av tjenesten siden 2021.

– For Tillertorget sin del innebærer dette i praksis at systemet automatisk kontrollerer om lag 4000 sjekkpunkter i døgnet på kjøpesenteret, kontra 900 punkter i året, som til nå har blitt kontrollert manuelt. Driftssjefen får dermed et faktabasert beslutningsgrunnlag for hele bygningsmassen, som forteller ham om hvordan bygget presterer, legger Finsmyr til.

Se også:

Smart digital driftsstøtte
Les mer

Forebyggende vedlikehold

Én av effektene som Sørgjerd trekker frem som viktigst for Olav Thon Gruppen og Tillertorget er å gå fra havaribasert til forebyggende vedlikehold. Dersom for eksempel en varmepumpe nærmer seg utskiftning, vil tjenesten varsle om dette. Dermed kan komponenten skiftes ut før den havarer. Det er både mer lønnsomt, gir forutsigbarhet i driftsbudsjettet og gir minst mulig påvirkning på for eksempel leietakere på et kjøpesenter.

– Egentlig bør vi se på vedlikehold av eiendom mer som vi gjør på bilene våre. Om du leverer en bil på service og mekanikeren påpeker at bremsene er slitt og bør skiftes, så forventer du jo at de byttes før de går i stykker når du er ute og kjører, illustrerer Sørgjerd.

Rett person på rett sted – til riktig tid

Brorparten av norske næringseiendommer driftes med en kalenderbasert serviceavtale, der en servicetekniker drar ut til bygninger én til fire ganger i året med sjekklister på for eksempel varme og ventilasjon. Da gjennomgås installasjonene punkt for punkt, uavhengig om de er helt i orden eller har begynt å skrante. Med smart digital driftsstøtte er denne måten å drive vedlikehold på historie.

– Det er noe av det beste med tjenesten, etter min mening. Systemet identifiserer komponentene som faktisk trenger inspeksjon og utbedring.

– Dermed kan vi sende rett fagperson til rett sted, i stedet for at det står en elektriker på bygget når man egentlig hadde trengt en kjøletekniker, illustrerer Finsmyr.

I tillegg kommer den positive effekten av et bedre inneklima i bygningen. Teknologien som overvåker det tekniske anlegget vil til enhver tid vite hvilke justeringer som må til for å optimalisere temperatur og ventilasjon. For eksempel vil den kunne fortelle at nå er det på tide å starte kjølingen – før man selv kjenner at det er varmt og dårlig inneluft. Slik bidrar smart digital driftsstøtte til å få ned energiforbruket- og kostnadene, og reduserer klimafotavtrykket.

Tillitsforhold

At akkurat Tillertorget og Olav Thon Gruppen er valgt som pilotprosjekt for lanseringen av tjenesten, er ikke tilfeldig.

– Vi kjenner godt til hverandre fra før av etter å ha samarbeidet i lang tid, og så har vi stor tillit til Jakob Sørgjerd og hans team. De tør å satse på innovasjon, gir konstruktive tilbakemeldinger, stiller krav og vet hvilken retning de vil ta eiendommene sine i, sier Grue.

Tillitsforholdet mellom GK og Olav Thon Gruppen trekker også Sørgjerd frem. Sammen har de laget et veikart for utrullingen av smart digital driftsstøtte. Om tjenesten lever opp til forventningene, råder Sørgjerd over mange flere kvadratmetere som kan ha nytte av presisjonseiendomsdrift.

– Vi har driftsansvaret for blant annet City Syd rett nord for Tillertorget også, i tillegg til Tillertorget Pluss. Totalt drifter vi rundt 80 000 kvadratmeter på Tiller med en blandet bygningsmasse fra midten av 80-tallet til nå, så det er klart det er mange tekniske installasjoner i varierende stand som kontrolleres manuelt i dag. Jeg ser frem til å se hva smart digital driftsstøtte vil gi oss på Tillertorget, så får vi se hvor veien går videre etter det, avslutter Sørgjerd.