Piscada henter kapital for internasjonal ekspansjon fra strategiske investorer

4. april 2022
Den tekniske entreprenøren GK øker sin eierandel, og eiendomsselskapet Stronghold Invest blir ny strategisk eier i programvareselskapet Piscada. Kapitalen som tilføres selskapet skal dels benyttes til å utvikle Piscadas proptech-plattform for å bidra til en mer effektiv og bærekraftig eiendomsdrift gjennom digitalisering og dataanalyse og dels intensivere den internasjonale ekspansjonen.

– Vi er svært fornøyde med å få disse to tungvekterne med på laget for ytterligere å forsterke vår markedsposisjon både i Norge og i Nord-Europa. Dette styrker vår satsning på skytjenester for bygg, automasjonssystemer og industrielle IoT-plattformer. Videre gir det oss muligheter til å vokse innen eiendom, hvor digitalisering og dataanalyse vil spille en nøkkelrolle for å møte fremtidens krav, ikke minst når det gjelder energieffektivitet og en bærekraftig eiendomsdrift, sier Kyrre Isaksen, administrerende direktør i Piscada.​

Piscada tilføres totalt 33 millioner kroner. GK, som gjorde sin første investering i Piscada i 2020, øker sin eierandel og blir nest største eier etter Isaksen. Stronghold blir tredje største aksjonær. Begge selskapene vil være representert i Piscadas styre fremover.

Kapitalen skal benyttes til å styrke Piscadas proptech-plattform med nye applikasjoner og tjenester for bygg, samt å bygge organisasjonen for videre vekst.

– Vi har i lengre tid arbeidet med å tilpasse vår operative virksomhet til en stadig mer digital fremtid. Ett ledd i denne strategien har vært å øke våre investeringer innen proptech, dels for hele tiden å utfordre oss selv og dels for å få kunnskap om morgendagens løsninger. Dette er en næring vi kjenner svært godt, og vi er imponert over den teknologiske plattformen Piscada har bygget opp. Vi ser store muligheter, som eiere av Newsec, den ledende aktøren innen eiendomsforvaltning, til å skape merverdi for Newsecs kunder og dessuten bidra til Piscadas vekst og internasjonalisering gjennom vårt nettverk innen eiendomsbransjen i Nord-Europa, sier Daniel Kraft, Head of digital investments & transformation i Stronghold Invest.​

GK, som er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner, har siden 2016 samarbeidet med Piscada om utvikling av GK Cloud, en skybasert løsning for sømløs drift og vedlikehold av bygg​ basert på Piscadas plattform. Samarbeidet har allerede resultert i rundt 600 installasjoner av selskapets skyløsning.​

Se også:

Steinar Fossen, styreleder Piscada, Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for GK Byggautomasjon og Kyrre Isaksen, CEO Piscada
GK inn på eiersiden i Piscada
Les mer

– Vår første investering i Piscada kom etter flere års samarbeid med å utvikle skybaserte tjenester. Det at vi nå sammen med Stronghold gjør en ny investering i Piscada illustrerer to ting: For det første hvor viktig vi mener digitalisering og dataanalyse blir for optimalisering av inneklima, teknisk drift og forvaltning av bygningsmassen fremover. For det andre hvor stor tro vi har på Piscada som selskap, sier Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge og påtroppende styreleder i Piscada.​

– Byggenæringen står foran store endringer når det gjelder å gjøre bygg mer energieffektive og redusere klimagassutslipp. Digitalisering av byggdrift og -styring er en avgjørende faktor for å få til den nødvendige omstillingen næringen står overfor, og sammen med Piscada har vi allerede vist hvilke gevinster det er mulig å oppnå med skyløsninger. Med Stronghold på laget er vi nå ytterligere rustet til å ta utviklingen til neste nivå, sier Hardersen.​

Se også:

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.
GK Cloud
Les mer

Stronghold, som kommer inn som ny eier i Piscada, er et svensk konsern som forvalter næringseiendom for rundt 650 milliarder kroner i Nord-Europa. De største virksomhetene i konsernet er Newsec, som tilbyr et bredt utvalg av eiendomstjenester, samt fondsforvaltningsselskapet Niam. Stronghold har også investert i en betydelig portefølje av oppstarts- og vekstbedrifter innen eiendomsrelatert IT, proptech.

Piscada har hovedkontor i Trondheim og ble etablert i 2009. Selskapets kjernevirksomhet er utvikling av programvare for prosesstyring innen automasjon og industriell IT, med fokus på akvakultur, byggsystemer og automasjon. Byggsatsingen omfatter produktene Piscada BAS og Piscada Cloud, som til sammen tilbyr en komplett plattform for styring og overvåking av bygg samt lagring og analyse av data. I tillegg til Stronghold og GK er selskapet primært eid av ansatte.​

For mer informasjon:

  • Piscada: Kyrre Isaksen, Administrerende direktør, tlf. +47 982 83 896
  • Stronghold: Daniel Kraft, Head of digital investments & transformation,tlf. +46 708 24 40 14
  • GK: Gro Maren Mogstad Karlsen, Kommunikasjonssjef GK Norge, tlf: +47 924 60 831 

Om Piscada: https://piscada.com
Om Stronghold: https://www.stronghold.se
 

Smarte bygg

GK Cloud er en skybasert, leverandøruavhengig plattform for sømløs drift og vedlikehold av bygg. GK Cloud gjør det enkelt å ta smarte beslutninger knyttet til alle tekniske installasjoner og gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid ​og et optimalt inneklima for de som bruker bygget​.

Smarte bygg med GK

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen.

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima