GK vant stor totalteknisk entreprise på Norsk havteknologisenter

6. februar 2023
GK har signert kontrakt på 87,5 millioner kroner med Ruta Entreprenør på totalteknisk leveranse for fløy A ved Norsk havteknologisenter i Trondheim.

GK skal levere ventilasjon, bygningsautomasjon, rør- og elektroinstallasjoner til nytt arbeidsplass- og undervisningsbygg for ansatte og studenter ved NTNU og SINTEF. Det nye havteknologisenteret skal være passivhus for kontor og undervisning med BREEAM-sertifisering på nivå «Excellent».

– Vi ser fram til å jobbe med et spennende prosjekt med høye bærekraftsambisjoner. Dette prosjektet har mye romkontroll og setter strenge krav til klimatisering og energibruk. GK har en totalteknisk leveranse og ansvaret for alle de tekniske grensesnittene ligger dermed hos oss, sier regionsdirektør Rune Godø i GK.

Divisjonsleder for marked og utvikling i Ruta Entreprenør, Jørn André Hugdal, ser frem til samarbeidet med GK.

– For Ruta har det vært viktig å finne en samarbeidspartner som både kan ivareta miljøambisjonene og som sikrer en trygg og god prosjektgjennomføring. Vi er opptatt av å etterstrebe de beste helhetlige løsningene og er glade for å ha GK med på laget.

Klima, miljø og bærekraft

Norsk havteknologisenter blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning, og skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringene. Det nye senteret skal erstatte det marintekniske forskningssenteret som i dag ligger på Tyholt.

– Tekniske installasjoner i bygget utgjør en betydelig del av byggets energibehov. Prosjektet setter derfor fokus på klimaavtrykket, miljø og bærekraft. Dette er helt i tråd med verdiene til GK. GK skal bidra til å levere gode tekniske løsninger innenfor alle de tre parameterne i prosjektet, fortsetter Godø.

GK har levert til mer enn 40 BREEAM-sertifiserte bygg i Norge de siste årene, blant annet Miljødirektoratet i Grensesvingen 7, Rosenholm Campus, Helsehuset på Stjørdal og Media City i Bergen.

Se også:

Forprosjektillustration av hovedankomsten til det nye protonsenteret. Foto: Arkitema Architects
GK har vunnet storkontrakt med Haukeland universitetssjukehus
Les mer