Renrom og renluftsteknikk

Renluftsteknikk handler om å ha kontroll på luftkvaliteten i rom hvor det er avgjørende at lufta er helt ren. Vi har sertifiserte teknikere med lang erfaring, som kan levere renluftstjenester til blant annet spesialventilasjon for sykehus, laboratorium, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri.

For å beskytte mennesker, produkter og miljø må luftkvaliteten og nivåer av partikler, mikroorganismer, kjemiske forurensninger, temperatur og fuktighet strengt kontrolleres i enkelte rom, som laboratorium og isolater. Vi tilbyr konstruksjon og installasjon av renrom, samt servicetjenester og validering. Vi kan også være uavhengig servicepartner for alle som leverer og drifter laboratorier og medisinsk teknisk utstyr.

GK er blant de største og mest profilerte leverandørene innen renromstjenester i landet, og har blant annet levert renluftstjenester og utstyr til prosjekter som nye Stavanger sykehus, nye Radiumhospitalet og nye Drammen sykehus. I tillegg har vi en stor spesialventilasjonsleveranse på Livsvitenskapsbygget som skal bli Norges største universitets- og sykehusbygg, når det står ferdig i 2026.

Sertifisering er viktig når det gjelder renrom. I GK har vi CTCB-sertifiserte renromsteknikere i regi av den nordiske R3-forreningen og våre fagfolk sertifiseres regelmessig hos våre utstyrsleverandører og samarbeidspartnere i inn- og utland.

Dette kan vi levere: 

Rådgivning og prosjektering

Vi hjelper deg med å identifisere renluftsløsningen som passer ditt behov. Vi avdekker potensielle utfordringer og muligheter, og utarbeider et helhetlig design for systemet. Vi leverer tilbud med tidsplan, pris og konkretiserer hva som skal utføres når. 

Installering og validering

Vi leverer komplette løsninger for spesialventilasjon til laboratorium, farmasøytisk produksjon, generelt renluft og spesialventilasjon. Våre leveranser utføres utfra hva som er sikkert og hensiktsmessig med tanke på ditt behov. Vi leverer kun anerkjente produkter fra solide leverandører som er godt testet, er av god kvalitet og har lang levetid. 
 
Vi sikrer at systemet og utstyret er installert som det skal, og er i er tråd med gjeldende utstyrsstandard og renromsstandard som ISO 14644 og EUs GMP-retningslinjer. På nye bygg gjennomføres validering av utstyr og maskiner i tråd med gjeldene krav: Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) og Performance Qualification (PQ). Vi overleverer nødvendig dokumentasjon og underlag.

Service og vedlikehold

Vi gjennomfører servicetjenester og valideringer av eksisterende renrom og laboratorier, operasjonsstuer, spesial ventilerte isolat, safe-change systemer, avtrekkskap, sikkerhetsbenker klasse I, II og III, undertrykk- og overtrykksisolatorer. Vi sørger for at sikkerheten er ivaretatt, og sikrer at driften er i tråd med forskrifter og lovverk.

Vi bistår med å bytte og teste HEPA-filter, sluttfiltre, terminalfiltre og safe-change systemer. Vi gjennomfører også blant annet mikrobiologisk kontroll, luftbårne partikkelmålinger, sterilisering og biodekontaminering.

Produkter

Vi leverer kun anerkjente produkter fra solide leverandører som er godt testet, er av god kvalitet og har lang levetid. Produkter som vi leverer er: 

 • Famasøytiske isolatorer
 • Undertrykk- og overtrykksisolatorer
 • LAF og sikkerhetsbenker (klasse I, II og III)
 • Avtrekksskap og punktavsug
 • Resirkulerende FFU-filter
 • Steriliseringsmaskiner VHP
 • Kjemikalieskap
 • Hanskebokser
 • Operasjonslamper
Sterilisering og biodekontaminering

Biodekontaminering er en prosess for å sterilisere bakterier, virus, sopp og sporer i rom og på overflater. Det brukes både for å opprettholde sterilitet, men også for å forebygge eller stoppe utbrudd av virusinfeksjoner.

VHP-steriliseringsutstyret bruker hydrogenperoksiddamp som et bredspektret antimikrobielt middel. Den fordeler VHP (hydrogenperoksid) jevnt, og fungerer effektivt mot virus, bakterier, gjær og bakteriesporer, uten å etterlate skadelig kondens eller giftige rester på overflater. Dette betyr at Amira VHP biodekontamineringssystemer gir et bredt spekter av materialkompatibilitet. Denne løsningen brukes til å støtte bioteknologi, farmasøytisk produksjon og relaterte industrier. 

I tillegg leverer vi UVC-løsninger alene eller i kombinasjon med HEPA-filtrering. UVC-stråling dreper bakterier og virus og brukes derfor til luft- og vannrensing, samt sterilisering av instrumenter og arbeidssoner.

Sterilisering og biodekontaminering leverer vi typisk til sykehus, helsehus, laboratorier og kunder innen matindustri.

Tester og andre tjenester
 • Trykkmåling
 • Hastighetsmåling
 • Røykvisualisering
 • DOP/DOS
 • Partikkeltellinger
 • IQOQ
 • KI Discus (operatørbeskyttelse)
 • Fysisk inspeksjon
 • Ionisering

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.

Skoleklasse