Renrom og renluftsteknikk

Renrom handler om å holde kontroll på luftkvaliteten i rom med strenge krav til tillatte mengder luftforurensning.

Vi har solid kompetanse på renrom og renluftsteknikk, og tilbyr servicetjenester og validering. Vi kan også være uavhengig servicepartner for alle som driver med medisinsk-teknisk utstyr.

Sertifisering er viktig når det gjelder renrom og vi har sertifiserte renromsteknikere ved flere av våre avdelingskontorer i Sør-Norge, og alle sertifiseres og resertifiseres i regi av den nordiske R3-foreningen og utstyrsleverandører.

Vi har erfaring med renrom i en rekke forskjellige bransjer som sykehus, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri.

Vi tilby blant annet servicetjenester og valideringer av:

 • Komplett validering av renrom
 • Avtrekksskap, sikkerhetsbenker og isolatorer
 • Bytte og test av HEPA-filtre
 • Dekontaminering med VHP (H2O2)
 • Ki-Discus (Operatørbeskyttelsestest for sikkerhetsbenker klasse II)
 • LAF-enheter og komplett leveranse av LAF-tak
 • Mikrobiologisk kontroll
 • Partikkelmålinger
 • Sluttfiltre og Safe Change
 • Terminalfiltre

Vi bidra med prosjektering og dokumentasjon for gjennomføring for å sikre riktig prosess og ønsket resultat. Dokumentasjonen for gjennomføring og sluttrapport dekker design (DQ), installasjon (IQ), funksjon og validering (OQ), og drift og vedlikehold (PQ/MQ).

Spesialkompetanse innenfor:

 • Alle typer renrom
 • Risikolaboratorier
 • Ulike typer isolater
 • Ulike typer operasjonsstuer

 

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø.