GK vinner sin andre storkontrakt med Nye Stavanger universitetssykehus

23. februar 2022
GK skal sørge for godt inneklima for pasienter og medarbeidere i resterende halvdel av bygg B ved det nye universitetssjukehuset. Kontrakten har en verdi på ca. 60 millioner kroner inkludert mva.

Luftbehandlingsanleggene består av sentrale installasjoner som luftbehandlingsaggregater med integrert automatikk, og et omfattende kanalnett med ventiler ut i rommene på sykehuset.

– Vi er veldig glade for at vi får være med videre på å bygge fremtidens sykehus. Vi har alt en stor kontrakt på Nye SUS og til sammen har vi nå kontrakter for ca. 150 millioner inkl. mv. på Nye SUS. Her får vi bruk for vår gode kompetanse som også er opparbeidet på andre sykehusbygg på Vestlandet, sier Knut Arild Flatjord, regiondirektør i GK.

Gjennom ulike prosjekter hos Helse Førde, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal har de fått bred ekspertise innenfor fagfeltet.

Se også:

Illustrasjon av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
GK vinner ny, stor sykehuskontrakt
Les mer
Livabygget ved Førde sentralsykehus
Stor sykehuskontrakt i Førde til GK
Les mer

– På tvers av prosjektene utveksler vi erfaringer som kommer byggherren og driften til gode. Teknisk sett er sykehusbygg noe av det mest komplekse vi bygger. Her skal vi legge til rette for godt inneklima for pasienter og medarbeidere, sier Flatjord.

Prosjektdirektør i Nye SUS, Kari Gro Johanson, er godt fornøyd med lokalkompetansen som bidrar til frisk luft på det nye sykehuset.

–  Vi ser frem til et videre godt samarbeid med GK Norge på landets største byggeplass. Det er gledelig å se at de satser sterkt i Stavangerregionen, slik at lokale entreprenører får være med på den spennende reisen mot nytt sykehus, sier Johanson.

B-bygget på nye Stavanger universitetssykehus.

Ventilasjon

Riktig ventilasjon betyr godt inneklima med minimal energibruk.

Skoleklasse