Service og vedlikehold

Moderne bygg er fulle av tekniske installasjoner som sørger for frisk luft, lys og varme, varmt vann og mye mer. Disse trenger service og vedlikehold for å fungere optimalt hver dag.

Vi hjelper deg med å optimalisere systemene fra et funksjonelt, økonomisk og miljømessig perspektiv. Vi bidrar til å minimere de løpende driftskostnadene, samtidig som vi sikrer lang levetid og optimal funksjon så lenge installasjonen er i drift.

Vår landsomfattende serviceorganisasjon består av kvalifiserte og erfarne serviceteknikere som hjelper virksomheten din med energioptimalisering basert på dine behov. Med lang erfaring og bred kompetanse tar vi ansvar for service og vedlikehold av nær sagt all teknikk i bygg; ventilasjon, elektroinstallasjoner, rør, styresystemer, kjøleanlegg, varmepumper osv. GKs serviceteknikere gjør ditt bygg til sitt.

Helhetlig styring og én kontaktperson

Vi tror på tverrfaglighet og har samordnet de tekniske tjenestene, innenfor både drift og vedlikehold, under fellesbetegnelsen "totalteknisk service", TTS. Med TTS fra GK kan du være trygg på at teknikken i bygget virker som den skal, og beholder sin verdi, samt at du får råd om hvordan den kan drives godt økonomisk.

En totalteknisk serviceavtale medfører at bygget får én kontaktperson i GK med det overordnede ansvaret for byggets funksjon. Avtalen sikrer at all service blir gjort i tide, unngår dobbeltarbeid og at ting faller mellom to stoler. Når alt av service planlegges og koordineres på ett sted blir det både mer kostandeffektivt og gir et bedre resultat.

En totalteknisk serviceavtale med GK er den optimale løsningen for kunder som ønsker å overlate alt av service og drift til en profesjonell partner. Vi tilbyr naturligvis også serviceavtaler for enkeltstående fag hver for seg til faste intervaller og til faste priser. 

Våre servicetjenester: 

Ventilasjonsservice

Ventilasjonssystemet er en av de mest energikrevende installasjonene i bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi. Ventilasjonsservice omfatter bl.a. rengjøring av aggregat, justeringer, filterbytte, måling av virkningsgrader, kontroll av sikkerhetsfunksjoner, ulike oppgraderinger av maskindeler, tilpasning av software m.m.

Rørservice

Forebyggende vedlikehold og service av rørinstallasjonene er trolig det mest lønnsomme investeringen man kan gjøre. Lekkasjer kan forårsake store kostnader på bygg og produksjon. Våre rørleggere vet hvor de typiske feilene oppstår og hvilke deler som må byttes når.

Service av de vannbårne energisystemene omfatter utluftningssystemer, isolering, legionellakontroll, frostbeskyttelse m.m.

Service av kuldeanlegg og varmepumper

Kuldeanlegg har ofte en kritisk funksjon. De skal sikre at ikke teknologi overhetes eller at matvarer og legemidler blir ødelagt. Selv en kort driftsstans kan få store konsekvenser og derfor er forebyggende vedlikehold særlig viktig.

Regelmessig vedlikehold omfatter sjekk og etterfylling av kjølemedier, lekkasjekontroll, sjekk av motorer og vifter, temperaturmålinger, kondenssjekk osv. Kuldemedier «kjølevæske», som også finnes i varmepumper, er miljøskadelige og underlagt særskilte krav til sertifisering av servicepersonell. 

Elektroarbeider

I forskrift om elektriske anlegg (FEL), er det krav om regelmessig nødvendig tilsyn og vedlikehold. Foruten å være et lovpålagt krav, er det også en klok investering for å unngå strømbrudd og de følgene det kan få. Kontrollen omfatter bl.a. sjekk av nødlys, el-tavler, overspenningsvern, jordfeilbryter m.m. Om bygget har omfattende maskinpark som brukes i produksjon, settes det opp egen service tilpasset dette spesielt.

Service av byggautomasjon

Byggautomasjon sørger for at all teknikk i bygget spiller sammen og skaper godt inneklima og god energiutnyttelse. Service omfatter oppgradering av software i SD-anlegg, IT-sikkerhet, funksjonskontroll av nødsystemer osv. Det blir stadig flere instrumenter som er tilkoblet Internett og ofte kan mye av servicen gjøres via fjernstyringssystemer fra en driftssentral utenfor bygget.

Energiovervåking og -ledelse

Systematisk og kontinuerlig kontroll av energibruken i bygget er alltid et av de beste energisparetiltakene. Det er også en forutsetning for å kunne dokumentere effekten av tiltak og finne nye forbedringstiltak. Det krever god systemforståelse av teknikken, og bygget som helhet, for å avdekke hvilke tiltak som er mulig og lønnsomme. 

Vedlikeholdsprogram

Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene. GK setter opp vedlikeholdsplaner som samordner de tekniske fagene for å tilfredsstille leverandørenes krav og unngå dobbeltarbeid

Se også:

Øystein Skjærholt er prosjektsjef i GK og har blant annet vært prosjektleder for arbeidet på Munchmuseet i Bjørvika
Teknisk drift
Les mer
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning og -ledelse
Les mer

Trenger du service på ditt tekniske anlegg?

Vi har dyktig servicepersonell over hele landet.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim

Privatkunde?

Kontakt din lokale rørlegger eller elektriker for smarte råd, eller bestill gratis befaring fra en av våre dyktige fagpersoner.

Nærbilde av GK-ansatt med arbeidsklær