Nordlandssykehuset fløy G

Leveranse fra GK GK har installert behovsstyrt ventilasjon med Lindinvents aktive tilluftsventiler.
Byggherre Helse Nord
Byggtype Sykehusbygg
Prosjektstørrelse ca 3700 m2
Byggeår 2015 - 2016
Sted Bodø
Presis behovsstyring er nøkkelen til godt inneklima døgnet rundt, og det løser Lindinvent veldig bra i kontorfløyen ved sykehuset.

G-fløyen på fire etasjer pluss kjeller huser ca. 150 kontorarbeidsplasser, møterom, sykehusapoteket og tilhørende laboratorium. 

– Selv i denne fløyen er det faktisk folk som sitter på kontoret til alle døgnets tider, så vi kan for eksempel ikke kjøre nattsenking, poengterer Per Martin Jakobsen, fagingeniør automasjon ved sykehusets driftsavdeling. 

GKs leveranse

GK installerte behovsstyrt ventilasjon med Lindinvent aktive tilluftsventiler da G-fløyen ble bygget i 2016. 

– Lindinvent er veldig bra fordi den struper ned lufta når det ikke er behov, understreker Jakobsen. Lindinvent-ventilene bidrar også med varme, i kombinasjon med radiatorer. 

Lindinvent-løsningen er tatt i bruk i hele fløyen, også i apotekets arealer med spesielle krav, som sluser og overtrykksregulering. Ifølge Jakobsen funger Lindinvent også her. 

Resultater

Hvordan er erfaringene fra noen års drift av fløyen? 

– Dette funker rett og slett veldig bra. Lindinvent er forbausende stille og gir et godt arbeidsmiljø med veldig lite klager, fastslår Jakobsen.

Lindinvent driftes med veldig lave trykk i anlegget, og det hindrer mye støyproblematikk. Jakobsen innrømmer at han var skikkelig skeptisk, blant annet til de lave trykkene i anlegget. 

– Jeg tenkte at dette aldri kom til å virke, men jeg tok feil. Jeg er veldig positivt overrasket over hvor bra det fungerer i bygget, sier han.

Selve tilluftsventilene mener han sprer luft på en fin måte slik at brukere ikke opplever trekk. 

– Får du frisk luft uten trekk, kan temperaturen være lavere uten at folk reagerer. Det er ingen som klager på trekk i den fløyen, fastslår han. 

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

Selv om Lindinvent-løsningen er fleksibel, har Jakobsen og kollegene gjort noen tilpasninger for å få ønsket logikk. Blant annet for å kunne slå sammen flere møterom ved behov. 

– Dette er jo laget for å fungere for gjennomsnittet, så man må regne med å gjøre noe ting, sier han. 

Jakobsen er også veldig fornøyd med hvordan tilhørende programvare Lindinspect fungerer i hverdagen. 

– Det er et fantastisk verktøy for å få oversikt i bygget, og et godt hjelpemiddel i forvaltningen, sier han. For eksempel til behovsstyrt vedlikehold som lyspære- og lysrørskift.  

– Jeg synes også det er mye lettere å hente ut måltall i Lindinspect enn andre systemer, og det gjør at vi er veldig fornøyde.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Foto øverst: Arkitekturfotograf Tove Lauluten.