Energioptimalisering i bygg

Med enkle grep kan du redusere energibehovet i tekniske anlegg i bygg og kutte kostnader. Finn ut hvor potensialet er størst. En helhetlig vurdering av de tekniske anleggene i bygget gir et godt grunnlag for energioppgradering.

Det er mye å hente på energieffektivisering i næringsbygg. Energibruken i norske næringsbygg er på cirka 35 TWh. Ifølge NVE (Energieffektivisering - NVE) er det mulig å spare minst 9 TWh gjennom lønnsomme energitiltak i næringsbygg. 

For å velge gode enøk-tiltak og oppgraderinger, må byggeiere ha et godt beslutningsgrunnlag. GK gir innsikt, slik at strømkostnadene reduseres på kort sikt, i tillegg til varige kutt i energiforbruk og klimagassutslipp fra forbrukt elektrisitet og fjernvarme.  

Med en analyse som utgangspunkt, ser vi totalteknisk og helhetlig på byggets energiutfordringer. Vi bistår kunder hele veien fra analyse til implementering av energisparetiltak og videre til optimal drift. Resultatet blir skreddersydd forvaltning av de tekniske anleggene, som skaper god ytelse for byggeier og leietakere.

Dette innebærer energioptimalisering

Vi kartlegger de tekniske installasjonene i dine bygg og undersøker hvilke energisparepotensial som finnes. Funnene presenteres i en rapport sammen med forslag til tiltak, med tilhørende kostnader. Vi identifiserer både strakstiltak som raskt vil bidra til å redusere energibruken og muligheter for større energioptimaliseringstiltak. I rapporten får du oversikt over hvor mye energi du vil spare, hvor lang tilbakebetalingstid investeringene vil ha, samt reduksjon i klimagassutslipp. 

GK kan i tillegg tilby finansiering, slik at energisparetiltakene dekkes over bedriftens ordinære driftsbudsjett.

Enovastøtte til energioppgradering av yrkesbygg og borettslag

Med støtte fra Enova kan næringsbygg, borettslag og sameier få dekket 30 prosent av kostandene til forbedring av energitilstanden.

iStock-1145377880