Nytt sykehus i Drammen

Leveranse fra GK GK leverer og monterer luftbehandlingsanlegg til behandlingsbygget, servicebygget og en del av glassgaten som binder byggene på nye Drammen sykehus sammen. Prosjektet gjennomføres som et LEAN-prosjekt.
Byggtype Sykehus
Prosjektstørrelse 122 000 m2
Byggeår 2019-2025
En tidligere industritomt omskapes til et topp moderne, spesialisert og miljøvennlig sykehus for befolkningen i Vestre Viken.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og områdesykehus for hele Vestre Viken HF sitt opptaksområde. Sykehuset er dimensjonert for å dekke behovet for spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 550 000 innbyggere og ca. 200 000 innbyggere for lokalsykehusfunksjoner. 

Det nye sykehuset bygges på et gammelt industriområde på Brakerøya sørøst for Drammen sentrum, og erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Tomten er svært trang og har begrensede lagringsmuligheter, og dette stiller store krav til logistikk og samarbeid i byggefasen.   

Sykehuset er organisert i ulike bygningsvolumer tilpasset funksjon, plassert på hver sin side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten. Sykehuset skal tilfredsstille passivhusstandarden og oppnå lysegrønt energimerke A. 

Byggherre har også mål om 25 prosent lavere klimagassutslipp enn dagens praksis.

Prosjektet er delt opp i flere entrepriser, med byggherrestyrte delentrepriser for behandlingsbygg, poliklinikk, sengebygg og servicebygg, kombinert med totalentreprise for adkomstbygg og psykiatribygg.

11 NSD, oversiktsillustrasjon fra syd, med logo (1).jpg
Oversiktsbilde av nytt sykehus med Drammen Helsepark.


GKs leveranse

Vi skal levere og montere luftbehandlingsanlegg til behandlingsbygget, servicebygget og del av glassgaten som binder byggene sammen. Dette utgjør ca. 50 000 m².  

Prosjektet gjennomføres som et LEAN-prosjekt, noe GK har erfaring med fra flere prosjekter, inkludert sykehus. Vi starter takt-planleggingen på tampen av 2021 i samarbeid med øvrige aktører, mens vårt arbeid på byggeplass starter våren 2022. Arbeidet på byggeplass skal utføres etter digitale modeller. Vi skal ha aktive BIM-ressurser som skal støtte både prosjektledere og montasjeressurser i arbeid på byggeplassen.  

Det å redusere utslipp fra transport og avfall er høyt prioritert for GK sin del. Det meste av vår leveranse til byggeplassen er kanalnett og luftfordelingsutstyr. GK jobber i dag med et pilotprosjekt sammen med kanalprodusent Lindab, der vi blant annet ser på løsninger for å redusere avfallsmengde og transport, og forbedre logistikk. Målet er å bruke erfaringer fra dette pilotprosjektet til å redusere utslipp fra vår leveranse til nytt sykehus i Drammen. Vi tilslutter oss også lett byggherrens ambisjon om 25 prosent lavere klimagassutslipp en dagens praksis i bransjen. 

Mer om ventilasjon

Luftbehandlingen vil dekke grunnventilasjon, prosessventilasjon og romklimatisering. Vi skal installere 68 ventilasjonsaggregater med samlet kapasitet på ca. 700 000 m³/h luft, i tillegg til en rekke spesialutstyr for blant annet filtrering, klimatisering og lab-regulering. 

Luftbehandlingen inkluderer en rekke spesialfunksjoner og renrom:  

  • Produksjonsavdeling for endoser og sterile legemidler ved Sykehusapoteket Drammen.  
  • Nukleærmedisinsk hotlab for å produsere radiofarmaka 
  • Laboratorier 
  • Sju luftsmitteisolater ved ulike avdelinger 
  • Filtrering med HEPA-filter til en rekke rom med ekstra strenge krav til renhet. For noen rom gjelder det tilluft, for andre avkast – for eksempel lab, bakteriologilab og luftsmitteisolater.

Se også:

Totalteknisk entreprise
Les mer