Teknisk drift

De tekniske systemene i bygg er komplekse og tett integrert. Som bruker skal du være opptatt av resultatet og ikke teknikken i seg selv. All teknikk i bygg krever oppfølging for å fungere og våre teknikere drifter dine anlegg så du kan gjøre andre ting.

Vi sørger for at ventilasjon, varmesystem, lysstyring, ladestasjoner, varmepumper, varmtvannsberedere og andre tekniske anlegg fungerer optimalt. Til enhver tid, og med lavest mulig energikostnad. Vi følger vedlikeholdsprogrammene og oppfyller myndighetskrav. 

Som spesialister på teknikk og energi, og med innsikt i de installerte systemene, kan vi gi presise anbefalinger om både nødvendige oppgraderinger og energieffektiviserende tiltak. Det kan fort være lønnsomt.

Thumbnail video - GK Driftssentral

GKs driftssentral - vi tar på oss alt

Vår driftssentral overvåker bygg over hele landet via nettet. Oppdager vi feil eller uregelmessigheter, kontakter vi deg og sender ut en teknikere fra nærmeste avdelingskontor om det er behov for det. Som kunde skal du føle deg trygg på at teknikken følges opp og tas hånd om på aller beste måte.  

Våre ingeniører analyserer også energikostnader og vurderer om det er tiltak som sikrer at de anleggene bevares bedre. Manglende vedlikehold kan fort bli dyrt. Ikke bare med hensyn til energieffektivitet, men også med tanke på følgeskaden en uventet driftsstans kan medføre.

Driftssentralen sammenstiller og analyserer data fra en mengde tekniske installasjoner. Det er ingen begrensning på hvilken teknologi og hvilke systemer som be benyttes, så lenge vi får tilgang til driftsdataene via Internett:

  • Kulde- og fryseanlegg
  • Ventilasjonssystemer
  • Energisentraler
  • Varmepumper
  • Elektrisk lys og varme
  • Adgangssystemer
  • Energimålere
  • …og alle andre installasjoner som er koblet opp mot Internett

Når GK har ansvar for helheten, kan vi planlegge effektivt og sende ut rett kompetanse på rett tid. Som kunde er du sikret funksjonelle systemer til enhver tid og forutsigbare kostnader. Vi kan også sammenligne beste praksis mellom ulike kunder, og komme med råd for hvordan teknikken kan utvikles. Det er effektivt for oss og effektivt for deg.

Se også:

Grzegorx Rakoczy jobber i rørvirksomheten i GK og Knut-Olav Bjørgum som servicetekniker i Inneklima
Service og vedlikehold
Les mer

Vil du vite mer?

Ta kontakt for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim