Solcelleanlegg for næringsbygg

Ved å installere solceller på næringsbygg kan du redusere energikostnader og CO2-utslipp raskt. Vi hjelper deg med alt fra rådgivning til montering og service på solcelleanlegg.

Det er mye å hente på å installere solceller på næringsbygg. Nedbetalingstiden på solcelleanlegg avhenger av solforhold, antall solcellepaneler, hvor mye energi anlegget ditt produserer og strømprisen i årene fremover. Ut fra en forventning om høye strømpriser er nedbetalingstiden for et gjennomsnittsanlegg cirka 10 år, mens levetiden til et solcelleanlegg er rundt 30 til 40 år.

Vi hjelper deg med hele jobben og kan installere solceller på alle typer næringsbygg, lagerbygg, kontorbygg, butikker og driftsbygninger. Vi har dedikerte montører og prosjektledere med spesialkompetanse innen prosjektering og installering av solcellesystemer. Behovet for energi varierer fra bygg til bygg, og vi hjelper deg derfor med en løsning som passer ditt behov, og sørger for at systemet blir mest mulig kostnadseffektivt.

Solenergi er fremtiden

Et mer uforutsigbart kraftmarked, høyere strømpriser og reduserte kostnader for utbygging av solenergi har ført til en rekordhøy etterspørsel etter solcelleanlegg til offentlige og private næringsbygg de siste årene, og alt tyder på at etterspørsel bare vil fortsette å øke i årene som kommer.  

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble den totale installerte effekten av solkraft doblet i 2022, og Energikommisjonen ser for seg en økning på 3300 prosent, på syv år. Globalt tror IEA - det internasjonale energibyrået, at solkraft vil være en av de viktigste globale energikildene innen 2050.

Selv om vi i Norge ikke har like mye sol som i mange andre land, gir solen i Norge 1500 ganger mer energi enn det vi bruker, og anses som fremtidens viktigste energikilde på verdensbasis. 

Installering av solcelleanlegg er en av flere energieffektive tiltak og tjenester vi tilbyr for å hjelpe våre kunder med å redusere energibehovet i bygg.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer