Medisinske gasser

Vi installerer anlegg for medisinske gasser til laboratorium, sykehus og andre helsebygg. I tillegg gjennomfører vi service og vedlikehold på slike anlegg.

Medisinske gasser oppbevares under trykk og brukes til behandling av pasienter. For å forhindre ulykker og sørge for pasienters sikkerhet settes det derfor helt spesielle krav til renslighet, riktig trykk, riktige produkter og nøyaktighet ved installasjon, vedlikehold og reparasjon. 

Anleggene for medisinske gasser er underlagt en rekke regler, standarder og normer, herunder NS-EN-standarder, SIS-normer, krav om sertifisert personell og tredjepartskontrollør. 

I GK har vi spesialutdannet personell innen sveising, lodding og som har kompetanse på gass. Vi har utdannet driftsteknikere og arbeidsledere spesielt for å jobbe med installering og service på anlegg for medisinske gasser og som kan levere i henhold til kravene. Vi har også erfarne prosjektledere som kjenner alle ledd i prosjektfasen og hvilke kontroller som skal gjennomføres underveis.

Solid erfaring med sykehusbygg

GK har blant annet levert anlegg for ulike medisinske gasser og teknisk trykkluft, til en rekke store prosjekter som det nye veterinærbygget på Campus Ås, PET-senteret på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), LHL-klinikkene på Gardermoen og det nye protonsenteret på Radiumhospitalet

Vi kan levere installasjon og anlegg til alle former for medisinske gasser inkludert medisinsk oksygen, medisinsk karbondioksid, medisinsk luft, lystgass, instrumentluft, teknisk trykkluft, prosessgass oksygen og nitrogen.

Se også:

Glade ansatte på sykehus
Renrom og renluftsteknikk
Les mer