Totalteknisk entreprise

Moderne bygninger har stadig større og mer komplekse tekniske installasjoner. I GK starter alltid et nytt prosjekt med å planlegge overleveringsfasen. Tidspunkt for ferdigstilling og byggherrens krav til sluttprodukt står i sentrum.

Optimal funksjon i et bygg krever tverrfaglig koordinering og samhandling fra idéfase, gjennom forprosjekt og prosjekteringsfase, til gjennomføring, funksjonstesting og endelig overlevering. Vårt mål er alltid overlevering uten mangler.

Reviderte lover og forskrifter, samt skjerpede krav til energieffektivitet, krever mye av alle involverte i en byggeprosess. Teknisk tverrfaglig kompetanse og evne til helhetstenkning gir lav risiko, ønsket kostnadskontroll, få grensesnitt, god oversikt for byggherre og er en vesentlig nøkkel til suksess.

Med GKs konsept for totalteknisk entreprise legges det beste grunnlaget for et velfungerende bygg. Vi fokuserer på teknisk byggeledelse og integratorkompetanse som det vesentlige kriterium for god plan og gjennomføringsprosess.

Med lang erfaring og bred kompetanse innen fagene byggautomasjon, ventilasjon, kulde, rør, elektro og energiteknikk/energiledelse, kan vi tilby nøkkelferdige tekniske anlegg der vi står ansvarlig for alle de tekniske fagene.

Kontakt oss dersom du vil vite mer om hvordan GK jobber med totaltekniske entrepriser

Referanseprosjekter

Se prosjekter vi har vært med på som totalteknisk entreprenør.

Scandic Lerkendal Hotell

Vil du vite mer?

Ta kontakt for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim