Energirådgivning og -ledelse

Verdens energibruk er for høyt, og energi og klima er et tema alle må forholde seg til i dag. GK designer, installerer og drifter energibesparende løsninger som har reell, positiv innvirkning på samfunnets energibruk.

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg.  En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr.

Energi står i sentrum i alle GKs fag og vi har lang erfaring med energi og energieffektivisering. Hos oss anses energi verken som et eget fag eller et produkt vi leverer - det er kompetanse som er integrert i alle våre fag.

I likhet med resten av Europa har Norge forpliktet seg til å redusere energibruken og bidra til et bedre klima. Både energimerkeordningen og de stadig strengere byggetekniske forskriftene er et resultat av disse forpliktelsene.

I GK legger vi mye kompetanse i teknologi og tjenester som realiserer reduksjon i energibruken og finner alternativer til fossile energikilder. Våre ingeniører finner frem til de mest energieffektive løsningene - både på kort og lang sikt.

For å lykkes med energieffektivisering må det være lønnsomt for kunden

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette for optimale løsninger for byggets levetid.

GK leverer bl.a.:

 • Teknisk energiledelse og driftsledelse
  • Fjernovervåkning eller drift gjennom GK Driftssentral
  • Integrert med service samt øvrig forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold
  • Tverrfaglig rådgivning og forbedringsforslag i planleggingsfase, byggefase og driftsfase for bygget
  • Brukerinformasjon, opplæring i drift og bruk samt løsninger for digital informasjonsdeling
 • Energimerking
 • Energivurdering av tekniske anlegg
 • Tekniske systemer i bygg; byggautomasjon, ventilasjon, varme, kjøling, belysning og teknisk utstyr
 • Ladestasjoner for el-bil og utendørs belysning
 • Varmesentraler, fjernvarme og solenergisystemer
 • Energioppfølgningssystem og SD-anlegg

Se også:

Bærekraftig samfunn som ivaretar grøntområder.
Energieffektivisering
Les mer
Samarbeid mellom Erik Engebretsen, Hege Myrdal Engebretsen og Torgeir Spets
Energioppfølgingssystem (EOS)
Les mer

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim