Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Leveranse fra GK GK leverer entreprise på luftbehandling og for medisinsk gass til Norges første protonsenter på Radiumhospitalet. Prosjektet preges av høye krav til dokumentasjon og testing. GK stiller med nøkkelpersonell som har relevant erfaring fra andre kompliserte bygg, som LHL-sykehuset på Gardemoen, Munch-museet og Campus Ås.
Byggtype Sykehus
Prosjektstørrelse 44 259 m2
Byggeår 2020-2024
På Radiumhospitalet bygges nå et nytt klinikkbygg og Norges første protonsenter, som vil tilby en mer presis og skånsom kreftbehandling.

Prosjektbeskrivelse

Nytt klinikk- og protonbygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Det nye bygget skal bestå av fire bygningsdeler som knyttes til eksisterende bygg og vil fremstå som ett sykehus.

I 2019 ble ca. 22 000 m2 bygningsmasse revet, og teknisk infrastruktur gjennomgikk en omfattende omlegging for å klargjøre tomten for byggeprosessen som startet i 2020. Grunnsteinen ble nedlagt 24. august 2021, og byggene skal stå ferdige i løpet av 2024. Prosjektet for Nye Radiumhospitalet er på 44 259 m2.

Protonbehandling er en ny behandlingsmetode i Norge, og Radiumhospitalet får landets første protonsenter. Strålebehandling med protoner er en mer presis og skånsom behandlingsform enn den konvensjonelle strålebehandlingen. Protonbehandling vil primært bli et tilbud til barn og unge med kreft, og til voksne med hode- eller halskreft.

Nytt klinikk- og protonbygg prosjekteres og bygges som et passivhus, og skal oppnå energikarakter A og grønt oppvarmingsmerke. Byggeprosjektet gjennomføres hovedsakelig som byggherrestyrte sideentrepriser. Det skal foregå tett inntil dagens sykehus mens det er i full drift, og på en trang tomt. Dette stiller strenge krav til planlegging, drift og gjennomføring.

GKs leveranse

Sykehuset inneholder en rekke spesielle funksjoner, fra operasjonsstuer og rengjøringsenheter til luftsmitteisolater og arealer for forskning på dyr. Og, ikke minst, selve protonanlegget. Protonstråling genererer spesielle krav til bygg og teknikk for å skjerme pasienter, ansatte og allmennhet mot utilsiktet stråling.

GK har entrepriser for luftbehandling og for medisinsk gass. Krevende logistikk skal blant annet svares ut med noe prefabrikkering og just-in-time-leveranser, som etter hvert har blitt vanlig på mange byggeplasser.

Prosjektet preges også av høye krav til dokumentasjon og testing i alle ledd.

– Med medisinsk gass snakker vi om liv og død, ikke om lekkasje på et vannrør, poengterer prosjektutvikler Jonas Bergstrøm i GK.

GK stiller med nøkkelpersonell som har relevant erfaring fra andre kompliserte bygg, som LHL-sykehuset på Gardermoen, Munch-museet og Campus Ås. For medisinsk gass sin del trekker Bergstrøm fram samarbeid med et eksternt firma.

– Vi inngikk tidlig samarbeid med GasProducts AB, som er kjent for å være blant de aller beste på gass i Norden. Vi har jobbet sammen tidligere, med gode resultater, forteller Bergstrøm.

Mer om ventilasjon

GK skal levere luftbehandling til klinikkbygget og protonsenteret. Byggene er prosjektert med syv tekniske rom. Det skal leveres 47 ventilasjonsaggregater med en samlet kapasitet på 474 000 m3/time. Alle ventilasjonsaggregater leveres i hygieneutførelse.

To operasjonsstuer (10 CFU) leveres med LAF-tak, og i åtte operasjonsstuer (100 CFU) leveres tilluftsventiler med Hepa-filter H14. Utover generelle arealer skal vi levere ventilasjonsaggregater til laboratorier, dyreforskning, luftsmitte og protonbehandling.

Mer om medisinsk gass

GK skal installere medisinske gasser og teknisk trykkluft til klinikkbygget, laboratoriegasser og teknisk gassanlegg til protonanlegget. Til det medisinske gassanlegget leverer vi systemer for oksygen, karbondioksid og evakueringssystem for anestesigass. Til protonanlegget leverer vi systemer for nitrogen, oksygen og teknisk trykkluft. System for lystgass blir høyst sannsynlig lagt til gassentreprisen.

GK deltar også på byggherrens sentrale arena for risikoanalyse og prosjektstyring.

Illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter