Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Leveranse fra GK GK har hatt ventilasjonsentreprisen, og levert ventilasjonsanlegg til den somatiske delen av SNR Hjelset. Akuttsykehuset inneholder flere spesialrom som stiller svært strenge krav til ventilasjon som operasjonsstuer, laboratorier, sykehusapotek, sputumrom, sterilsentral, luftsmitteisolat og saneringsenhet.
Byggtype Sykehusbygg
Prosjektstørrelse 150 millioner, 60 000 m²
Byggeår 2021-2024
Tjeneste Ventilasjon
På Hjelset langs idylliske Fannefjorden utenfor Molde bygges et toppmoderne sykehus som skal sikre 120 000 innbyggerne i regionen et framtidsretta pasienttilbud. Sykehuset inneholder blant annet flere spesialrom som stiller strenge krav til ventilasjon og inneklima.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025, og vil erstatte de to sykehusene i Kristiansund og Molde, samt sykehuspsykiatrien på Hjelset. Det nye sykehuset skal bestå av SNR Hjelset med nytt felles akuttsykehus, psykiatri- og habiliteringsbygg, samt SNR Kristiansund med et bredt og godt dagtilbud med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi. 

– Vi ser fram til å gi innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal et nytt og topp moderne sykehus og vi gleder oss til at våre dyktige ansatte får bedre lokaler å jobbe i. Ved SNR får vi topp moderne utstyr og avansert teknikk som legger til rette for raskere og mer effektiv pasientbehandling både i og utenfor sykehusene, sier prosjektsjef Ketil Gaupset. 

Prosjektet har høye miljøambisjoner, som blant annet innebærer å innfri kravene til passivhus og minimum få energikarakter A. 

GKs leveranse:

GK har hatt ventilasjonsentreprisen på prosjektet, og har levert installasjon av ventilasjonsanlegg til den somatiske delen av SNR Hjelset. Akuttsykehuset inneholder flere spesialrom som stiller svært strenge krav til ventilasjon som operasjonsstuer, laboratorier, sykehusapotek, sputumrom, sterilsentral, luftsmitteisolat og saneringsenhet.

– Vi har levert 48 ventilasjonsaggregater med en samlet kapasitet på ca. 450.000 m³/h luft. I tillegg har vi levert en rekke spesialutstyr for blant annet filtrering, klimatisering og lab-regulering, sier senior prosjektleder i GK, Pål Garcia De Presno.

Leveransen innebærer blant annet filtrering med HEPA-filter til en rekke rom med ekstra strenge krav til renhet, luftsmitteisolater, sterilsentral og apotekproduksjon. GK har brukt trykkreguleringskonsept fra Lindinvent, som sikrer behovsbasert styring av nødvendig over- og undertrykk i spesialområder. 

Prosjektet gjennomføres etter LEAN-prinsippene, og det har blant annet blitt brukt et felles digitalt verktøy for registering av varelevering på byggeplassen. 

– I tillegg til at dette har sikret en effektiv logistikk, bidrar det til å redusere avfallsmengden og unødig transport, forklarer Garcia De Presno. 

Se også:

Illustrasjon av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
GK vinner ny, stor sykehuskontrakt
Les mer

Resultater:

GK arbeider på prosjektet frem til desember 2024. Prosjektsjef i GK, Bjarne Moldenes, karakteriserer Sjukehuset Nordmøre og Romsdal som et solskinnsprosjekt, med flere gode læringspunkter. 

– Jeg vil berømme byggherren, Helse Møre og Romsdal, for hvordan de har tilrettelagt for en god prosjektkultur. De etablerte tidlig arenaer der leverandører, byggherre og samarbeidspartnere fikk muligheten til å bli kjent. Byggherren har vært svært lydhøre for tilbakemeldinger, og det vært rom for at vi sammen har kunnet diskutere oss frem til gode løsninger, sier Moldenes. 

Prosjektsjefen i GK mener den gode arbeidskulturen har bidratt til et lavt konfliktnivå gjennom et relativt langt og omfattende prosjekt. 

– Jeg kan ikke huske at «norsk standard» har blitt nevnt en eneste gang, og vi har heller ikke trengt å involvere jurister for å løse opp i konflikter. En god arbeidskultur der trivsel og tillit har vært sentralt har også bidratt til at vi ikke har hatt en eneste ulykke gjennom de 2,5 årene der opptil 28 ansatte har arbeidet på byggeplassen, sier Moldenes med stolthet. 

At det har vært godt samarbeid på prosjektet kan også områdeleder for teknikk i Sykehusbygg, Sverre Texdahl, bekrefte. 

– Samarbeidet med GK har gått knirkefritt og vi opplever et tillitsfullt og godt forhold. GK har bidratt med kunnskap, nyttige innspill og gode leveranser til prosjektet, avslutter Texdahl.