Fosslia omsorgssenter

Leveranse fra GK GK har utviklet konseptet, prosjektert og levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og kjøling.
Byggherre Størdal kommune
Byggtype Helsehus
Prosjektstørrelse 7700 m2
Byggeår 2020-2022
Sted Stjørdal
Når Stjørdal, Trøndelags nest største kommune, skulle utvide omsorgssenteret sitt hadde de høye miljøambisjoner. Dette har resultert i svært energieffektive løsninger og et prisvinnende prosjekt.

Prosjektet innebar å bygge fire nybygg knyttet til Fosslia omsorgssenter, som til sammen skal huse 76 beboere og 25 dagpasienter. Det knappe 8000 kvadratmeter store nybygget er spesielt utviklet for å ta vare på mennesker med demens. 

GK har vært totalteknisk entreprenør på prosjektet. I tett samarbeid med Veidekke og kommunen har de levert et skreddersydd anlegg basert på varmepumpeteknologi, i kombinasjon med 16 energibrønner som går 300 meter ned i bakken. 

– Vi ønsker alltid å utfordre etablerte løsninger og bygge mest mulig energieffektive anlegg. Vi vet av tidligere samarbeid med Stjørdal kommune at de har høye miljøambisjoner, så sammen la vi en fremtidsrettet plan for de tekniske anleggene på Fosslia omsorgssenter, sier Tormod Kjellmark, prosjektleder og -utvikler for byggautomasjon for GK. 

GKs leveranse: 

GK har utviklet konseptet, prosjektert og levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og kjøling.

Ved hjelp av varmepumper kan brønnparken levere rundt 400 000 kWh til blant annet varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann til omsorgssenteret. I tillegg kommer solcelleanlegget på taket, som produserer rundt 50 000 kWh i året. Dermed er bygget i stor grad selvforsynt med kortreist, fornybar energi.

Kjellmark forklarer at Lindinvent-systemet, som bruker luft til oppvarming, er svært godt egnet til å holde en jevn og stabil innetemperatur, som er avgjørende på en helseinstitusjon.

– Ved hjelp av dette innovative DCV-systemet kan vi redusere energiforbruket ved å bruke luften bare der det trengs, men fortsatt med høy ventilasjonseffektivitet, sier Kjellmark. 

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

I tillegg har omsorgssenteret fått et skybasert system for sentral driftskontroll (SD-anlegg), som brukes til å optimalisere driften. Små justeringer for romtemperaturer, ventilasjonsmengde og driftstider gir positive utslag på strømregningen, forklarer prosjektlederen.

– Installasjonen av om lag 50 energimålere på diverse teknisk utstyr, bidrar til full oversikt over de tekniske anleggene, og full kontroll på hvilke installasjoner som kan justeres for å oppnå en mest mulig optimal drift.


Mer om GKs leveranse:
  • Vannbårent varme- og kjøleanlegg
  • Sanitæranlegg
  • Behovsstyrt ventilasjon og romkontrollsystem
  • Detaljert SD-anlegg med toppsystem samt EOS
  • Komplett elektrisk anlegg og IKT infrastruktur
  • Solcelleanlegg på tak
  • Snøsmelteanlegg

Resultat: 

Kommunen er svært fornøyd med resultatet, Eli Arnstad (Sp), ordfører i Stjørdal, mener oppgraderingene er en investering i mindre klimafotavtrykk og lavere driftskostnader, og et eksempel som Kommune-Norge burde strekke seg etter.

– Vi ligger an til å spare kommunen for innkjøp av opptil 450 000 kWh strøm og varme i året, ved å kjøpe kun en tredjedel av strømmen et omsorgsbygg uten alle disse energitiltakene ville gjort. Det er klart at en slik besparelse er viktig for en kommune. På toppen av det kommer også miljøgevinsten, forteller Arnstad.

Fosslia omsorgssenter ble også kåret til årets VVS-prosjekt under Trøndersk VVS-dag i 2023. I begrunnelsen fra juryen er det trukket frem at det har vært en imponerende gjennomføring av samspillsentreprise, smarte ventilasjonsløsninger med fokus på samtidighetsberegninger og ikke overdimensjonerte anlegg, varme via ventilasjon, samt 16 energibrønner.

– GK har levert brukervennlige og energieffektive anlegg, på tid og på budsjett. I vår bransje er stillhet etter at prosjektet er ferdigstilt den beste rosen, men årets VVS-prosjekt fortjener høyrøstet oppmerksomhet, sier Frode Holthe fra NemiTek Trøndelag.

Knut Ivar Klefsås, senior prosjektutvikler i GK, forteller at tilliten fra Stjørdal kommune har vært avgjørende for at resultatet har blitt så bra.

– Gjennom samspillskontrakten med kommunen og Veidekke fikk vi tidlig innflytelse og mulighet til å utvikle gode og energieffektive tekniske løsninger, sier Klefsås, før han avslutter:

– Den effektive arbeidsmodellen preges av tett samarbeid og gjennomsiktighet i kostnader, timebruk og fremdrift, dette gjorde at bygget ble levert før tiden og under budsjett. Jeg må også berømme Veidekke som har vært en god medspiller i prosjektet. De har vist oss tillit og bistått med god tverrfaglig ledelse av byggeprosjektet.

Se også:

Fosslia omsorgssenter er kåret til årets VVS-prosjekt
Les mer