Veterinærbygget Campus Ås

Leveranse fra GK Luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner med en rekke spesialutstyr og -løsninger for et teknikktungt bygg til forskning og undervisning.
Byggherre Statsbygg
Prosjektstørrelse 63 000 m2
Byggeår 2013-2020
Sted Ås, Viken
Et moderne bygg for mennesker og dyr som skal ivareta undervisning, forskning og et fullt operativt dyresykehus stiller høye krav til tekniske løsninger.

Prosjektbeskrivelse 

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne. Den består av åtte sammenknyttede bygninger med totalt 2400 rom. Deriblant en rekke spesielle arealer som klinikker for smådyr, hester og produksjonsdyr, og staller og laboratorier. Bygget er uten sidestykke i Norge, og med kompleksitet og omfang av tekniske installasjoner som er langt større enn på et sykehus. 
 
Smittevern har vært sentralt i utformingen av bygninger og tekniske anlegg, siden det også skal forskes på smittefarlige dyresykdommer i enkelte arealer. Avanserte bygningstekniske løsninger er utformet for å hindre spredning av virus, bakterier og parasitter. Også hensyn til dyrevelferd, energibruk, rasjonell drift og vedlikehold har vært viktig i utformingen. 

GKs leveranse

Et bygningskompleks som skal huse aktiviteter fra å obdusere og operere til å forske og undervise trenger teknikk som står i stil. Vi har levert luftbehandlingsanlegg og rørinstallasjoner, med en rekke spesialutstyr og -løsninger som er valgt i tett samarbeid med Statsbygg.

Ventilasjon

Vi har installert 81 komplette ventilasjonsaggregater med totalt ca.1 million kubikkmeter behandlet luft. Det omfatter en rekke spesielle løsninger for å hindre smittevern, blant annet HEPA-filter, spesialavtrekk og en rekke ulike trykkregimer.  
 
Luftbehandlingsanleggene er komplette ventilasjonsanlegg med en rekke spesielle løsninger som HEPA-filter og spesialavtrekk. Vi har også stått for styring av ventilasjon i laboratorier, et komplett sentralstøvsugersystem og et vakuumsystem for å evakuere anestesigasser. Adiabatisk kjøling er installert i 46 ventilasjonsanlegg for å dempe toppene i kjølebehov. Dessuten har om lag 15 anlegg fått befuktere for å møte spesielle inneklimakrav, blant annet til gnagere. Les mer om ventilasjon

Rør

Også innen rør har vi levert mange spesielle løsninger, blant annet et omfattende anlegg for ulike medisinske gasser og trykkluft-anlegg for hele bygget. Trykkluft, medisinsk luft og instrumentluft kommer fra en trykkluftsentral som består av tre kompressorer, to luftbeholdere, to adsorpsjonstørker og en kjøletørk. Denne sentralen distribuerer luft til sju ulike bygninger på Campus Ås for medisinsk bruk, og for bruk i laboratorier. Oksygen, nitrogen og karbondioksid distribueres fra en gassflaskesentral, som også fordeler gass til sju ulike bygninger for medisinsk bruk og for bruk i laboratorier. 
 
I tillegg har vi installert tre anlegg som er orbitalsveiset: Et propangass-anlegg som brukes i kurssal for skolen og i hesteklinikken, et røranlegg for kjemikaliehåndtering med to oppsamlingstanker, og et sentralanlegg for formalin med rør og tappepunkter. Vi har også levert sentral for RO-vann med røranlegg til sju ulike bygninger. Les mer om rør