LHL-Klinikken Gardermoen

Leveranse fra GK GK hadde ansvar for prosjektering og utførelse i alle tekniske fag, og har levert alt av behovsstyrt ventilasjon, rør, elektro og byggautomasjon.
Byggtype Sykehus
Prosjektstørrelse 28 500 m2
Byggeår 2015 - 2017
Norges grønneste sykehus har sonestyrte ventilasjonsanlegg med opp til 85 % energigjenvinning, lavtempererte varmeanlegg og høytemperatur kjøling fra grunnvann.

Prosjektbeskrivelse

Det nye sykehuset like ved Gardermoen har blitt kalt Norges grønneste sykehus av Enova, og har 1 749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. Innovative tekniske løsninger er tatt i bruk, blant annet aktiv solskjerming med persienner og sonestyrte ventilasjonsanlegg med opp til 85 prosent energigjenvinning. Slike løsninger er kjent i kontorbygg, med hadde aldri tidligere vært brukt i sykehusbygg.

Sykehuset har lavtemperatur varmeanlegg tilpasset varmepumpene som forsyner varme fra grunnvann via en egen energisentral for Campus Gardermoen. En CO2-varmepumpe forsyner byggene med varmt tappevann, mens kjølebehovet i stor grad dekkes ved å bruke grunnvann direkte.

Leveranse fra GK

Vi har ansvar for prosjektering og utførelse i alle tekniske fag, og har levert alt av behovsstyrt ventilasjon, rør, elektro og byggautomasjon.

Mer om rør

Innen rør har GK levert sanitær, varme, kjøling, sprinkler og medisinsk gassanlegg. Installasjonene er krevende med høye tekniske krav, produktkrav og renhetskontroll. GK har installert medisinsk oksygen, trykkluft, gass-sentral med reserveforsyning og prosesskjøling i steril-sentral blant annet for billeddiagnostikk og til lokale scannere, MR og CT-rom. Et komplett RO-anlegg med dampgeneratorer for rent vann er også levert.  Store deler av oppdraget krevde rør med spesielle kvaliteter og spesialkunnskap for utførelse. Les mer om rør

Mer om elektro

Elektroleveransen var omfattende. GK har levert to nødstrømsaggregater og tre UPS-er for nødstrøm klasse 15. Det sikrer kraftforsyningen for sykehusfunksjonene og installasjoner i gruppe 2-rom. GK har også levert alle elkrafttekniske anlegg inne og ute, i tillegg til belysning, brannalarmanlegg, uranlegg, pasientsignalanlegg, tele/data-spredenett, innbruddsalarm, adgangskontroll, ITV, slukkeampuller, kabling/kobling automasjonsanlegg og tekniske rom. Les mer om elektro

Mer om ventilasjon

GK har levert 24 ventilasjonsaggregater på til sammen 240 000 m3/h og 11 omluftaggregater. I tillegg har GK levert dataromkjøling og ventilasjonstak med laminær luftstrøm (LAF-tak) for operasjonsstuer og dagkirurgi på til sammen 80 000 m3/h.

Store deler av sykehusets ventilasjonsløsning er bygget opp med Lindinvent DCV-system. De aktive Lindinvent-ventilene har innebygget nærvær, temperatur og CO2-sensorer. Oppvarming skjer via vannbårne sonebatterier plassert i tilknytning til DCV-ventilene.Med sensorer og automatikk komplett innebygget og testet fra fabrikk gir løsningen betydelige fordeler både for produksjonen og minimering av feil i testfasen. Enhetene er koplet på SD-anlegg og benytter funksjonalitetene til Lindinspect for enkel drift og kontroll av klimaparametrene. Les mer om ventilasjon

Mer om byggautomasjon

GK har levert komplett automasjon og SD-anlegg fra vår strategiske samarbeidspartner Honeywell bygget på Niagara AX-plattform. Ventilasjonsaggregater og energisentral er utstyrt med regulator av type Eagle. Klima i rom styres av Lindinvent, og styring av persienner og lys er integrert i sekvensstyring til Lindinvent via KNX. Les mer om byggautomasjon

Bygget har Energimerke A og ble kåret til Årets Bygg 2018.  Det er miljøsertifisert av Stiftelsen, Det Norske Veritas.

Relatert innhold

Bygde korona-isolat på ni timer

Ni timer gikk det fra planleggingen begynte til alt var klart. GK har gjort om to sengeposter på LHL-sykehuset på Jessheim til koronaisolat; først og fremst med å endre på luftmengder.

LHL-sykehuset på Gardermoen