Potensialet for energisparing i bygg er stort og tiltak som reduserer byggets energiforbruk er positivt både for lommeboken og for klimaet. Med støtte fra Enova kan næringsbygg, borettslag og sameier få dekket 30 prosent av kostandene til forbedring av energitilstanden.

GK hjelper deg både med en helhetlig vurdering av de tekniske anleggene i bygget som gir et godt grunnlag for energioppgradering og med gjennomføring av energioppgraderingstiltakene. 

Alle typer energitiltak gjelder

Enova gir støtte til alle typer energitiltak som har som mål å spare minst 20 prosent av energibruken i bygget. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å nå dette målet. Det kan søkes om å få dekket inntil 30 prosent av kostnadene til prosjektet, og støtte kan maksimalt være 10 millioner kroner.

– Vi anbefaler byggeiere og -driftere å gjøre en energikartlegging før investering i energitiltak, for å avdekke hvilke tiltak som gir best effekt sier Espen Thorgersen, regionsdirektør i GK. 

Han legger til at Enova også har en egen støtteordning for energikartlegging i yrkesbygg som kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene til kartlegging.

iStock-1250321267_Creditjonathanfilskov_photography

Vi hjelper deg med energioptimalisering i bygg

Les mer her

Få høyere energimerke

Bygningene må være energimerket. Åtte av ti næringsbygg i Norge har energiklasse C eller lavere og så mange som 40 prosent av bygene har de tre dårligste merkene E, F og G, ifølge Enova. Potensialet for et bedre energimerke er ofte store med relativt enkle tiltak. Et bedre energimerke er blitt viktigere for mange byggeiere.

– Vi opplever at stadig flere aktører og leietagere er opptatt av egen miljøpåvirkning og ønsker bygg som kan vise til høye miljøprestasjoner. Å være en del av prosjekter som er i tråd med EU-taksonomiens krav til bærekraftige aktiviteter, blir viktig for både muligheten til finansiering og for konkurransekraften, sier Thorgersen. 

Frigjør fornybar energi

Både Energikommisjonen og det internasjonale energibyrået (IEA) peker på energieffektivisering i bygg som avgjørende for å både frigjøre energi til bl.a. elektrifiseringen av samfunnet samt redusere klimagassutslipp.

– Vår erfaring gjennom snart 60 år med å installere teknikk i bygg, viser at det er lønnsomt å investere i energieffektiviseringstiltak. Ved å oppgradere eksisterende bygg og gjøre dem mer energieffektive, reduseres energiforbruket og dermed belastningen på energiforsyningssystemet, avslutter Thorgersen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med energikartlegging, rådgivning og gjennomføring av energioppgraderingstiltak.

Fire ansatte i GK med arbeidsklær i teksnik rom