Energiledelse handler om å finne smarte og lønnsomme energitiltak for dine bygg, gjennom godt samarbeid over lang tid. Vi analyserer aktuelle bygg og foreslår tiltak.

Aktuelle tiltak innen driftsoptimalisering, automasjon, ventilasjon, oppvarming, kjøling, bygningsteknisk og belysning blir presentert med energi- og lønnsomhetskalkyler. Oppgraderingstiltak kan medtas i disse prosjektene, slik at modifikasjoner på bygningene utføres i en helhetlig plan.

Sammen med kunde blir vi enige om hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og tallfester et konkret mål for kostnadsreduksjon og kvalitet på innemiljø.

Gjennomføring av forbedrende tiltak kan gjøres løpende i drift eller i form av totalteknisk entreprise dersom tiltakene krever investering. GK kan bistå i å etablere tilskudd fra Enova SF til prosjektene.

Når energimålene er oppnådd, vil vi i samarbeid med kunden utføre nødvendige driftstjenester som opprettholder forbedringene.

Vil du vite mer?

Tror du et samarbeid med GK om energieffektivisering kan være god løsning for din kommune eller bedrift? 

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim