Næringsbygg i Norge bruker ca. 36 milliarder kWh i året. En god del av dette er sløsing med energi. Med smart energioppfølging kan du kutte energibruken med 10 - 15 prosent med enkle grep som ikke krever investering.
  • Hos en av våre kunder startet ventilasjonen kl. 02 hver natt. Riktig oppstartstidspunkt sparte kunden for 30.000 kroner i året.
  • En annen kunde hadde uforståelig høyt varmeforbruk. Vi fant og utbedret feilen. Kunden sparte over en million kroner i året etter det.

Slike feil er vanskelig å oppdage uten kontinuerlig energioppfølging. Våre eksperter vet hva de skal se etter. Vi kombinerer bruk av informasjon fra innstillinger og historikk i SD-anlegg på alle plattformer, lokalt styrte anlegg og EOS. GK-ansatte over hele landet kan, i samarbeid med driftsansvarlig for bygget, finne slike feil, utbedre dem og sikre optimalt energibruk.

Et for høyt energibruk går ikke over av seg selv. Det vil derimot øke hvis en ikke passer på. Involver GK i tilpasset omfang i dette, så sikrer du optimalt inneklima, riktig energibruk og unngår unødvendig slitasje og uønskede konsekvenser i forbindelse med drift av dine tekniske systemer. Erfaringene fra dette arbeidet synliggjør lønnsomme fremtidige investeringer. 

eSight

  • Effektiv programvare for energiledelse
  • Ekspressløsning for PC, mobil og nettbrett

Et for høyt energibruk går ikke over av seg selv - det vil derimot øke om du ikke passer på

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!

Se også:

Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Energirådgivning og -ledelse
Les mer
Bærekraftig samfunn som ivaretar grøntområder.
Energioptimalisering i bygg
Les mer