Om GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer alt av teknikk til nye og eksisterende næringsbygg.

Kjerneområder
Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde. Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, - i hele byggets livssyklus. Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.

Nærhet til kunden
GK har en strategi om nærhet til kunden. Vi skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt.

Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens over 3200 ansatte og en omsetning på i over 5 milliarder kroner. Vi er til stede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.

Custom sub menus