Leverandører og underentreprenører

GK har en egen adferdskode for leverandører som beskriver de prinsipper som GKs leverandører og underentreprenører skal etterleve.

GKs virksomhet skal preges av høy etisk og moralsk standard. Gjennom vår interne adferdskode (code of conduct) stiller vi høye krav til egne virksomheter og ansatte når det gjelder miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold.

GK stiller samme høye krav til våre leverandører og deres underleverandører. Våre samarbeidspartnere skal drive sikkert og miljøvennlig og må oppfylle alle krav som stilles i gjeldende avtaler og regelverk.

Alle våre leverandører må bekrefte at de forplikter seg til å følge vår adferdskode for leverandører.

Last ned GKs adferdkode for leverandører

GK er en ansvarlig aktør og ønsker å benytte kun seriøse og solide leverandører av produkter og tjenester. Vi tar avstand fra all form for arbeidslivskriminalitet, og jobber aktivt for å hindre svart arbeid og skatteunndragelse i byggenæringen.

Vi stiller derfor strenge krav til dokumentasjon av våre samarbeidspartnere som skal være med på å øke seriøsitet og sikkerhet i bransjen. Kravene i sin helhet fremgår av våre kontraktsbetingelser.

Vi oppfordrer vi alle våre underentreprenører til å registrere seg hos StartBANK.

For English users

Suppliers and subcontractors

GK has a Supplier Code of Conduct that describes the principles that GK’s suppliers and, if used, sub-suppliers must comply with. 

GK sets high standards for its own operations and its own employees with respect to environmental, social and commercial matters. High ethical and moral standards will always characterise the way GK does business. GK sets the same standards for its suppliers and their sub-suppliers. Our business partners must operate in a safe and environment-friendly manner and must meet all the requirements set out in prevailing contracts and regulations. 

All our suppliers must confirm that they undertake to follow our Supplier Code of Conduct.

Download GK's Supplier Code of Conduct

Menneskerettigheter

GK ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører i form av en adferdskode som alle leverandører må signere. Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandørleddet er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

Barn som løper gjennom spreder på en sommerdag