Neste generasjon voksen og barn

Bærekraft og ESG i GK

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK og FNs bærekraftsmål

GK vet at vi spiller en viktig rolle i dugnaden for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er medlem av UN Global Compact og legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet.

SDG578
Bærekraft og miljø

Vi rapporterer regelmessig på ESG-indikatorer i våre års- og bærekraftsrapporter

Gå til rapporter

Hvordan jobber vi med bærekraft i GK?

De tekniske fagene er en viktig klimaløsning og har nøkkelen til å skape og drifte mer miljø- og klimavennlige bygg ♻️🏭 Bærekraftsansvarlig i GK, Karina Nilsen, har tatt turen rundt omkring i GK for å snakke med ulike fagpersoner om forskjellige tekniske installasjoner og deres effekt på klima og miljø. I denne videoen får du blant annet høre fra Per-Magnus Braskerud, fagleder kulde og energi, Mads Mysen, fagdirektør i GK og professor II innen ventilasjonsteknikk ved OsloMet, og ventilasjonstekniker Christian Bradstreet, som bruker elbil 🚗⚡ i arbeidshverdagen, til stor fornøyelse fra kunder. En stor andel av kundene våre stiller faktisk krav om at leveranser skal foregå så klimanøytralt som mulig.

Hvordan jobber vi med bærekraft i GK?

De tekniske fagene er en viktig klimaløsning og har nøkkelen til å skape og drifte mer miljø- og klimavennlige bygg ♻️🏭 Bærekraftsansvarlig i GK, Karina Nilsen, har tatt turen rundt omkring i GK for å snakke med ulike fagpersoner om forskjellige tekniske installasjoner og deres effekt på klima og miljø. I denne videoen får du blant annet høre fra Per-Magnus Braskerud, fagleder kulde og energi, Mads Mysen, fagdirektør i GK og professor II innen ventilasjonsteknikk ved OsloMet, og ventilasjonstekniker Christian Bradstreet, som bruker elbil 🚗⚡ i arbeidshverdagen, til stor fornøyelse fra kunder. En stor andel av kundene våre stiller faktisk krav om at leveranser skal foregå så klimanøytralt som mulig.

Noen av våre bærekraftsmål

  • 50 %

    reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 55 %

    kutte indirekte utslipp fra kunder og leverandører innen 2032

  • 20 %

    kvinneandel i 2025

Hva betyr bærekraft for GK?

Konsernsjef Kim Robert Lisø forteller om hva bærekraft betyr for GK.

Kim Robert Lisø - stående

Samarbeid for bærekraft

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de om hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Vi bygger bærekraft