Neste generasjon voksen og barn

Bærekraft og ESG i GK

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK og FNs bærekraftsmål

GK vet at vi spiller en viktig rolle i dugnaden for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er medlem av UN Global Compact og legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet.

SDG578

Noen av våre bærekraftsmål

  • 50 %

    reduksjon egne CO2-utslipp innen 2030

  • 50 %

    andel klimanøytral kundeportefølje innen 2035

  • 20 %

    kvinneandel i 2025

Hva betyr bærekraft for GK?

Konsernsjef Kim Robert Lisø forteller om hva bærekraft betyr for GK.

Kim Robert Lisø - stående

Samarbeid for bærekraft

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de om hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Vi bygger bærekraft