Rapporter og redegjørelser

Gjennom regelmessig og transparent kommunikasjon med relevante målgrupper skal GK gi et korrekt og troverdig bilde av den strategiske og finansielle utviklingen i selskapet, både på overordnet konsernnivå og i hvert av landene.

Åpen, god og forutsigbar selskapskommunikasjon spiller en viktig rolle for omdømmet og tilliten til GK. Vår finansielle og ikke-finansielle rapportering skal vise hvordan vi håndterer ulike risikoområder i vår virksomhet og skape trygghet for kunder, leverandører og partnere, for eiere og styret, for banker og finansielle garantistillere, for ansatte og for potensielle medarbeidere.

2024

Kvartalsrapporter:

 

2023

Kvartalsrapporter: