Kvartals- og årsrapporter

Gjennom regelmessig og transparent kommunikasjon med relevante målgrupper skal GK gi et korrekt og troverdig bilde av den strategiske og finansielle utviklingen i selskapet, både på overordnet konsernnivå og i hvert av landene.

Åpen, god og forutsigbar selskapskommunikasjon spiller en viktig rolle for omdømmet og tilliten til GK. Vår finansielle og ikke-finansielle rapportering skal vise hvordan vi håndterer ulike risikoområder i vår virksomhet og skape trygghet for kunder, leverandører og partnere, for eiere og styret, for banker og finansielle garantistillere, for ansatte og for potensielle medarbeidere.

Års- og bærekraftsrapporter

Kvartalsrapporter

2022

2021

Siste kvartalsrapporter

10. november 2022

GK Gruppen hadde per 3. kvartal samlede driftsinntekter på 4,27 milliarder kroner. Fokus på energieffektive løsninger gir GKs norske virksomhet en robust og sunn ordrereserve.

31. august 2022

GK hadde 2,9 milliarder kroner i samlede driftsinntekter i første halvår 2022, med en EBITDA på 25 millioner kroner. Underliggende drift er stabil, og ordrereserven er sunn. Behovet for energitransformasjon gir mange muligheter for konsernet fremover.

18. februar 2022

GK hadde 5,8 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble 94 millioner kroner. Underliggende drift er stabil, og ordrereserven er styrket.

15. november 2021

GKs driftsinntekter etter årets ni første måneder er 4,2 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 65 millioner kroner. Organisasjonstilpasninger i Norge og omstilling i Sverige, legger et solid grunnlag for vekst og bedret lønnsomhet fremover.

31. august 2021

Driftsinntektene i GK Gruppen i første halvår 2021 ble på 2,91 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 53 millioner kroner. Den norske delen av konsernet leverer solid fremgang og resultatforbedring på 17,5 prosent.

19. mai 2021

Driftsinntektene i GK Gruppen i 1. kvartal 2021 ble på 1,42 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 20 millioner kroner. Resultatet er positivt, til tross for at topplinjen påvirkes av koronarestriksjoner og et noe avventende marked, men reduserte kostnader og god drift sikrer lønnsomhet.

18. februar 2021

Driftsinntektene i GK Gruppen i 2020 ble på 6,13 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 158 millioner kroner. Stabil underliggende drift og økt lønnsomhet ga et betydelig positivt løft til resultatet sammenliknet med 2019.

17. august 2020

GK Gruppens driftsinntekter første halvår var på 3,2 milliarder og resultat før avskrivning (EBITDA) ble 88 millioner kroner. Lønnsomheten øker sammenliknet med samme periode i fjor.

14. mai 2020

2019 ble et krevende år for GK Gruppen og bidro til konsernets svakeste resultat noensinne. Selskapet tar nå grep for å sikre lønnsomhet og en bærekraftig utvikling av virksomheten. Med ny strategi og positivt resultat i 1. kvartal 2020 er den viktige og nødvendige snuoperasjonen startet.

26. oktober 2020

GK Gruppen hadde en omsetning på 4,7 milliarder kroner etter årets tre første kvartal. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 125 millioner kroner. Stabil underliggende drift og økt lønnsomhet gir positive resultater.