Miljøarbeid i GK

Som et klimaforbilde strekker vi oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en mer bærekraftig fremtid.

Som Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, leverer GK smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.

GK skal i strategiperioden 2020-2025 jobbe for å nå våre langsiktige miljømål om å halvere egne utslipp innen 2030 og bidra til at halve porteføljen av kundeoppdrag er klimanøytral i 2035.

For å nå dette tilstreber GK å utføre alle sine operasjoner på en miljømessig og bærekraftig måte, og overgå eller som minimum oppfylle gjeldende miljø- og lovkrav fra myndigheter og oppdragsgivere. Som resultat innebærer dette å redusere utslipp til luft, jordsmonn og vann, minimere avfall og reststoffer, og å optimalisere våre tjenester og prosesser for å forbruke energi og naturressurser så effektivt som mulig. GK skal unngå materialer og metoder som involverer risiko for miljø og klima, og søke andre tilgjengelige og funksjonelle alternativer der det eksisterer.

I tillegg skal GK sikre at alle GKs leverandører og samarbeidspartnere kontinuerlig forplikter seg til å redusere miljøbelastningen i sine leveranser. Alle GKs leverandører forplikter å følge GKs adferdskode for leverandører, og blir evaluert ut ifra krav til miljø på lik linje med krav til ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet.

Du kan lese mer om GKs miljømål i vår konsernpolicy - ytre miljø.

Slik arbeider GK med bærekraft

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.