Våre styrende dokumenter

GK har et sett med styringsdokumenter som beskriver prinsipper for hvordan virksomheten skal drives. Disse gjelder for alle enheter i GK Gruppen og er godkjent av konsernstyret eller konsernledelsen. 

GK Gruppens konsernpolicyer uttrykker våre intensjoner og hensikt med virksomheten og gir føringer for det vi definerer som obligatorisk og akseptabel praksis innenfor et bestemt område, oppgave eller prosess.

Konsernpolicyer er viktige overordnede dokumenter som inngår i GKs rammeverk for helhetlig virksomhetsledelse, risikostyring og internkontroll. Det er konsernledelsen som har ansvaret for å definere GKs konsernpolicyer og en konsernpolicy gjelder for alle GK-enheter og ansatte.

Utvalgte policydokumenter

Bli kjent med GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen