GK er et familieeiet konsern med virksomhet i hele Skandinavia. Konsernledergruppen har ansvar for den daglige ledelsen av konsernet.

Konsernledelsen

Kim R. Lisø, konsernsjef og fung. administrerende direktør i GK Norge

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø

Kim R. Lisø (f. 1969) har vært konsernsjef i GK Gruppen siden 1. januar 2019. Lisø er utdannet sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi fra UiT (sivilingeniørutdanningen i Narvik, 1997) og har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med effekter av klimaendringer på det bygde miljø som tema (2006). Tidligere har han blant annet jobbet i Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI og GK Inneklima. Han har også vært professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU i Trondheim.

Bård Wæhle, konserndirektør finans, CFO

Bård Wæhle, konserndirektør finans (CFO), GK Gruppen
Bård Wæhle

Bård Wæhle (f. 1973) startet i GK Gruppen i 2023 som konserndirektør finans (CFO). Wæhle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har lang erfaring med finansiell ledelse, drift og prosjektarbeid fra forskjellige økonomifunksjoner i både internasjonale selskaper og mellomstore til store virksomheter. Han kom til GK fra Aker Solutions hvor han i nær 10 år hadde ulike økonomilederroller, blant annet som CFO for Kværner Stord. Han har tidligere også vært CFO i Læringsverkstedet og STX Europe (tidligere Aker Yards).

Heidrun R. Marstein, konserndirektør HR

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Heidrun R. Marstein

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har vært konserndirektør HR i GK Gruppen med totalansvar for strategisk HR i GKs samlede virksomhet i Norge, Sverige og Danmark siden 2021 og kom til GK fra stillingen som leder for HR globalt i Cermaq Group. Marstein er utdannet cand.polit. med hovedfag i organisasjonspsykologi fra NTNU (1999), og har i tillegg utdannelser innen endringsledelse fra BI (2004) og forretningsforståelse fra Insead (2011). Hun har tidligere også blant annet vært HR-direktør i Solar Group, Schneider Electric Norge og Orkla Care.

Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Guro Steine, direktør kommunikasjon og bærekraft, GK Gruppen
Guro Steine

Guro Steine (f. 1973) startet i GK Gruppen i 2020 og har overordnet ansvar for kommunikasjon og bærekraft i konsernet. Steine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og kom til GK fra stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG. Hun har tidligere blant annet arbeidet som kommunikasjonssjef ved Oslo Børs og har også jobbet i Samferdselsdepartementet og i Sparebankforeningen.
 

Alexis Låftman Kahlmann, administrerende direktør, GK i Sverige

Alexis Låftman Kahlmann. Foto: Oscar Omne
Alexis Låftman Kahlmann

Alexis Låftman Kahlmann (f. 1967) startet i GK i 2022 som administrerende direktør for GKs svenske virksomhet. Låftman Kahlmann har lang og variert erfaring fra lederstillinger hos blant annet Coor, Keolis og Skanska. Han er utdannet sivilingeniør innen teknisk fysikk fra Kungliga Tekniska högskolan (KTH, 1992) og har i tillegg en master i økonomi og ledelse fra Handelshögskolan i Stockholm (1994). Låftman Kahlmann kommer fra stillingen som interim direktør for Strategy & PMO i Sodexo Healthcare, Seniors and Education.

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK i Danmark

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen Christensen

Jørgen Christensen (f. 1963) har ledet GK virksomhet i Danmark siden 2018. Christensen er utdannet ELinstallatør fra Maskinmesterskolen København og har i tillegg utdannelse fra INSEAD, Oxford University og IMD. Han kom til GK fra stillingen som direktør for Large Projects i Caverion Danmark og tidligere har han blant annet vært seksjonsdirektør for NCC Construction Danmark.

Landledergrupper

Den operative ledelsen av GKs virksomhet i Norge, Sverige og Danmark forestås av de respektive landledergruppene.

GK i Norge

 • Kim R. Lisø, fung. administrerende direktør
 • Tor Sten Haave, direktør økonomi
 • Ekaterini Oscarsen, direktør HR
 • Gro Maren Mogstad Karlsen, kommunikasjonssjef
 • Leif Øie, divisjonsdirektør Entreprise
 • Stian Orvedal, divisjonsdirektør Service
 • Per Arve Ekle, divisjonsdirektør Byggteknologi og utvikling

GK i Sverige

 • Alexis Låftman Kahlmann, VD
 • Thomas Milton, ekonomidirektör
 • Per Ihrelius, inköpschef
 • Jane Kylberg, regionchef Syd
 • Martin Vujicic, regionchef Öst
 • Ulf Gustafsson, regionchef Väst
 • Svenåke Boman, regionchef Nord
 • Asmaa Jacobsson, kommunikationsansvarig
 • Marie Forsström, verksamhetsutvecklingsdirektör
 • Stefan Landgren, VD GK Rör
 • Hanna Lyredal, HR-direktör
 • Kim Silversparf, sälj- och marknadsdirektör

GK i Danmark

 • Jørgen Christensen, administrerende direktør
 • Lars Munch-Andersen, økonomidirektør
 • Kim Kruse Hallengreen, regionsdirektør, PMO
 • Henrik Eriksen, regionsdirektør Vest
 • Lars Sjørring, regionsdirektør, eksisterende byggeri og service
 • Lars Peter Nielsen, regionsdirektør VVS/Rør

Styret i GK Gruppen

Konsernstyret er øverste ansvarlig organ for GK Gruppen.

John-Erik Karlsen, eier og styreleder i GK Gruppen