I GK har vi et generasjonsperspektiv. GK er et familieselskap og det har vi vært siden vi startet som et lite ventilasjonsselskap i 1964. Siden den gang har vi vokst til å bli Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med over 3 000 familier med GK-ansatte i tre land.

I 1964 etablerte Kristian Nordberg en liten bedrift som drev med ventilasjonsentrepriser og eiendom. Tre år senere fikk han følge av Gunnar Karlsen og firmaet fikk navnet «Nordberg og Karlsen a.s.». De to drev i felleskap frem til 1981, da de skilte lag og Gunnar Karlsen overtok driften av selskapets entreprenørdel.

Firmaet fikk navnet Gunnar Karlsen (GK) og dannet grunnlaget for den virksomhet vi i dag kjenner. Allerede da var miljø et hovedfokus og Gunnar Karlsens visjon var å bidra til at så mange som mulig fikk et bedre innemiljø.

Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen.jpg
Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen

Vekst og ekspansjon

Et ønske om å utvikle selskapet til en riksdekkende virksomhet var tidlig en ambisjon, og gjennom syttitallet etablerte vi en rekke kontorer i Norge, bl.a. i Porsgrunn, Ålesund, Molde, Hamar, Førde, Mo, Trondheim og Bergen. Senere fulgte en rekke utvidelser med bl.a. oppkjøpet av Glent & Co.

Å utvide fagkompetansen ble viktig fra andre halvdel av åttitallet. Byggautomasjon og klimakjøling supplerte hovedproduktet ventilasjon. Andre generasjon kom inn med John-Erik Karlsen i denne perioden. Selskapet utvidet ved å kjøpe opp flere ventilasjonsbedrifter, og etablerte et eget forretningsområde for eksisterende bygninger.

Kjøleproduktleverandøren Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS ble kjøpt opp i 1995, og fortsetter under samme navn fram til det ble solgt til ABK i 2018 - som et ledd i rendyrkingen av GKs strategi.

Oppkjøpet av Honeywells norske avdelinger for byggautomasjon og ventilasjonsentrepriser i 1999 tilførte nye sterke avdelinger til GK. Et videre grunnlag for ekspansjoner i region Nord og region Vest ble dermed lagt og GK var nå etablert i hele Norge. I 2002 rundet omsetningen for første gang en milliard kroner.

Etablering i Sverige og Danmark

Mot slutten av 90-tallet ekspanderer GK til resten av Skandinavia. Først med etablering i Sverige i 1998 gjennom oppkjøpet av serviceorganisasjonen EVR & Wahlings med kontorer i Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Göteborg, Kristianstad og Malmö. I 2002 kjøpte GK firmaet Teknik & Fastighetsservice og fikk gjennom dette en sterk lokal organisasjon. Oppkjøpet dannet grunnlaget for videre ekspansjon i Sverige.

I 2005 ble det danske selskapet Ventilationsgruppen, med hovedsete i Odense og virksomhet på Jylland, Fyn og Sjælland en del av GK Gruppen. Selskapet utvidet etter hvert til å omfatte fagene ventilasjon, kjøling, VVS og Byggautomasjon og skiftet i 2010 navn til GK Danmark.

Totalteknisk leverandør

GKs ambisjon om å være ledende leverandør av totaltekniske løsninger innenfor nybygg og service, gjorde at kompetansen og kapasiteten innenfor rørfaget ble styrket i 2011 med kjøpet av Jørstad Drift AS og etableringen av GK Rør. I GK Sverige ble rør- og vvs-tjenester en del av virksomheten fra 2016 og fikk en betydelig posisjon i Stockholms-området med kjøpet av Täby Rör, Rörcompaniet og US Rörteknik i 2018. 

GK Elektro ble etablert i Norge i 2014 og fikk raskt et riksdekkende fotfeste gjennom oppkjøp av selskapene Trondheim Elektro AS,  Ing. Hans Pedersen og Økern Elektriske i 2014 og Totaltek i 2015.

I 2017 ble GK Sikkerhet etablert og senere ble sikkerhetsselskapet Jotel AS kjøpt opp. Med ny strategi og retning for GK i 2020 ble fokuset satt på kjernevirksomheten og GK Sikkerhet fortsatte fra 2021 på egne ben utenfor GK Gruppen under navnet Arexa.

Strategi 2020-2025: G-Kraft

De globale klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning. Å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig, men vil også bli et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene. GK skal gå foran og bære vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima - for de neste generasjoner.

GK har utarbeidet ny strategi for konsernets virksomhet i Norge, Sverige og Danmark for perioden 2020-2025. Konsernstrategien gir en felles, tydelig retning for hele konsernet og skal bidra til økt effektivitet, motivasjon og samhandling internt, samt økt lønnsomhet og konkurransekraft. Strategien har fått det interne navnet «G-Kraft» som handler om kraften vi skal ta ut fra det å være ett GK.

Les mer om GKs strategi 2020-2025: G-Kraft

Generasjonsperspektivet

Her kan du se film der John-Erik Karlsen, dagens styreleder og sønn av Gunnar Karlsen, forteller om historien til GK.

John-Erik Karlsen, eier i GK