Strategi 2020-2025: G-Kraft

GK skal gå foran og bære vår del av ansvaret for å sikre et bedre klima - for de neste generasjoner.

De globale klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning. Å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig, men vil også bli et konkurransefortrinn for de som lykkes med å skape de gode løsningene.

GK utarbeidet i 2019-2020 en ny strategi for konsernets virksomhet i Norge, Sverige og Danmark for perioden 2020-2025. Konsernstrategien gir en felles, tydelig retning for hele konsernet og skal bidra til økt effektivitet, motivasjon og samhandling internt, samt økt lønnsomhet og konkurransekraft. Strategien har fått det interne navnet «G-Kraft» som handler om kraften vi skal ta ut fra det å være ett GK.

I strategien har vi tatt fire overordnede strategiske veivalg:

 • Vi skal være ett GK
 • Vi skal fokusere på lønnsomhet foran vekst
 • Vi skal ha et tydelig klima- og fremtidsfokus
 • Vi skal være en totalteknisk entreprenør og servicepartner

Vi har definert GKs misjon, visjon, verdier, rolle og løfter til medarbeidere, kunder og samfunn og vi har laget et tydelig målbilde for hvilken vei vi skal gå i strategiperioden:

 • Vi tiltrekker oss, utvikler og beholder de mest kompetente og engasjerte medarbeiderne og lederne i vår næring
 • Vi har en prestasjonskultur som er kundeorientert og drevet av våre verdier
 • Vi har Skandinavias sterkeste merkevare i vår bransje
 • Vi har næringens mest fornøyde kunder
 • Vi er førstevalget for kunder og partnere som vektlegger innovative og bærekraftige løsninger
 • Vi anerkjennes for å være et forbilde og en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring
 • Vi skal halvere våre egne CO2-utslipp innen 2030
 • Halve porteføljen vår skal være klimanøytral i 2035

 

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle