GK Gruppen Eiendom er et eiendomsutviklingsselskap i GK-konsernet som realiserer nye, innovative og bærekraftige bygg i Norge, Sverige og Danmark.

I tråd med GKs visjon om å være et klimaforbilde har GK Gruppen Eiendom ambisjon å være en pådriver for utvikling av nye, innovative og bærekraftige bygg, og et forbilde når det gjelder å stille krav som leietaker til optimalisert og energieffektiv bruk av bygg til næringsvirksomhet.

Pådriver for bærekraftige bygg

Byggenæringen må ta sin del av ansvaret for det grønne skiftet og med tung faglig kompetanse og lang erfaring viser GK hvordan tekniske installasjoner i et bygg kan spille sammen med selve bygningskroppen og for å skape energieffektive og bærekraftige bygg som har et tydelig livsløpsfokus. 

Som eiendomsutvikler har GK Gruppen Eiendom muligheten til å stille krav til at byggene selskapet utvikler er bærekraftige og sertifiserte, og dermed i tråd med GKs klima- og miljømål. 

— Ved å vise både hva som er mulig og lønnsomt, håper vi at våre prosjekter kan være til inspirasjon  for andre nybygg, sier Christopher Karlsen, administrerende direktør i GK Gruppen Eiendom.

— Vi vil utfordre den tradisjonelle entrepriseformen slik at samspillet blir bedre i hele verdikjeden og slik at vi kan være pådriver når det gjelder bærekraft. Ved å utvikle, designe, planlegge, bygge, drifte og bruke næringsbygg, høster vi verdifull erfaring fra alle fasene i et byggs livsløp som vi kan bruke både i egen virksomhet og overfor våre kunder.

Eiendomsforvalter som stiller krav

GK Gruppen Eiendom forvalter og koordinerer også GKs innleie av lokaler i Norge, Sverige og Danmark og sørger for profesjonell eiendomsforvaltning med fokus på bærekraft og kostnadseffektiv drift.  GK er en stor leietager og leier mer enn 80 000 kvadratmeter fordelt på over 100 steder over hele Skandinavia.

— GK ønsker å være en bærekraftig leietager som etterspør og stiller krav om lokaler som bidrar til å redusere negative miljøbelastninger og skape godt og produktivt inneklima for våre medarbeidere, sier Karlsen.

Energieffektive bygg sparer klima

Godt innemiljø og produktive arbeidsplasser kombinert med effektiv energibruk – sånn vil vi at du skal ha det i byggene dine. Vi gjør det både lønnsomt og fremtidsrettet for deg.

Ditt bygg innvendig