Kontaktinformasjon GK Rør

Kontorsteder GK Rør AS:

GK Rør AS - www.gkror.no

Hovedkontor
Lillehammer

Storgata 178,
2615 Lillehammer.

Tlf: 61 22 29 50
Vakttelefon: 99 20 45 00

E-post:

Fakturaadresse:
GK Rør AS
c/o NETS Fakturamottak
Pb 271 Alnabru,
0614 Oslo

 

Kontaktpersoner:
Geir Bjørke
Administrerende direktør
Tlf: 90 88 77 27

Amund Schonhowd
Økonomisjef
Tlf: 98 20 72 36


Bård Scheie
Personalsjef
Tlf: 95 11 47 60
 

Lars Erik Myrvang
Distriktssjef Hedmark/Oppland
Tlf: 488 68 420
 

Oslo
Ryenstubben 12,
0611 Oslo.
Tlf: 22 97 47 00
Vakttelefon: 41 66 88 90

Kontaktperson:
Torstein Pedersen
Distriktssjef Oslo
Tlf: 906 99 404

Trondheim
Baard Iversens Veg 7,
7037 Trondheim.
Tlf: 731 90 222.

Kontaktperson:
Hans-Petter Faanes
Distriktssjef Trøndelag
Tlf: 907 23 780

Vågå
Matåkervegen 1,
2680 Vågå.
Tlf: 61 23 94 40
Vakttelefon: 97 54 80 48

Alta
Industrihøyden 12
Postboks 240
9502 Alta
Tlf: 78 44 90 00

Kjeller
Jogstadveien 25
Pb 178, 2027 Kjeller.
Tlf: + 47 67 06 94 60

Kontaktperson:
Finn Søbakken
Distriktssjef Region Øst
Tlf: 404 06 270

Gjøvik
Thomasdalen 1,
2818 Gjøvik.
Tlf: 61 17 30 40
Vakttelefon: 905 38 888

Bodø
Nordstrandveien 69
8012 Bodø.
Tlf. 91 60 71 20

Moss
Solgård Skog 139
1599 Moss
Tlf. 69 27 93 90

Hamar
Gjerluvegen 3B
2320 Furnes
Tlf: 62 51 98 50
Vakttelefon: 95 11 47 70

Otta
Skansen 14B,
2670 Otta.
Tlf: 61 21 09 80
Vakttelefon: 97 54 80 48

Grenland
Porsgrunnsvegen 188
3735 Skien.
Tlf. 35 51 61 20
Vakttelefon: 40 64 44 60  

Tromsø
Strandvegen 134
9006 Tromsø.
Tlf. 77 66 51 80

Hammerfest
Brenneriveien 30
9600 Hammerfest.
Tlf. 90 58 14 96
Vakttelefon: 90 57 59 71

    Custom sub menus