Veiviser – strømstøtte til bedrifter

Strømstøtte for bedrifter

Hvor i landet bedriften holder til, hvor stor andel av omsetningen som går med til strømregninger eller om bedriften utbetaler utbytte, er noen av faktorene som avgjør om din bedrift kan motta midlertidig strømstøtte.

Sjekk om din bedrift oppfyller kravene for å få strømstøtte

Gjennom den midlertidige energitilskuddsordningen kan «spesielt utsatte bedrifter» få strømstøtte dersom de gjennomfører en energikartlegging. 

 

Veiviseren vår tar deg gjennom de ulike kravene, slik at du enkelt kan få en indikasjon på om bedriften oppfyller vilkårene for å få midlertidig strømstøtte.

Sjekk om din bedrift oppfyller kravene for å få strømstøtte

Energioptimalisering er et grunnlag for midlertidig strømstøtte

GK kan hjelpe deg med en helhetlig kartlegging og analyse av de tekniske anleggene i dine bygg, noe som vil danne et godt grunnlag for en søknad til energitilskuddsordningen. Bedrifter som gjør enøk-tiltak kan få støtte på inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kan bedriften få inntil 50 prosent av investeringskostnaden dekket. Vi hjelper deg med å utføre energitiltakene på de tekniske anleggene.