Teknisk takst/due diligence

Tekniske anlegg utgjør 35-45 prosent av byggets tekniske verdi når det er nytt - og står for en enda større del av byggets drifts- og vedlikeholdskostnader. Teknisk takst og verdi står derfor sentralt ved kjøp av eiendom. La GK vurdere verdien av dine tekniske anlegg.

En teknisk takst fra GK gir en grundig, uavhengig analyse av tilstanden til byggets tekniske anlegg slik som ventilasjonssystemer, elektrisk anlegg, røropplegg, varmepumper, driftssentraler mm. og hva det eventuelt vil koste å oppgradere dem.

Vi har landets bredeste erfaring med installasjon og vedlikehold av tekniske anlegg og vurderer faktorer som fremtidig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov, livssykluskostander (LCC), utbyggingsmuligheter, myndighetskrav osv. 

Vi benytter standarden NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk som utgangspunkt for våre analyse og takst.

Våre fageksperter tilbyr støtte både til byggeiere og byggkjøpere. Vi bistår også konsulenter som på oppdrag gjør større verdivurderinger som inkluderer bygningskropp og markedsforhold.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for et tilbud eller mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tekniske installasjoner, drift og service.

Siri Eide, Serviceleder i Trondheim