Teknisk takst/Due Dilligence

La GK vurdere verdien av dine tekniske anlegg.

Tekniske anlegg utgjør 35-45 % av byggets tekniske verdi når det er nytt - og står for en enda større del av byggets drifts- og vedlikeholdskostnader.

Derfor står teknisk takst og verdi sentralt ved kjøp av eiendom.

Våre kunder ønsker riktige verdier basert på grundige analyser av personer med spisskompetanse. En teknisk takst fra GK gir en uavhengig analyse av tilstanden til byggets tekniske anlegg slik som  ventilasjonssystemer, elektrisk anlegg, røropplegg, varmepumper, driftssentraler mm. og hva det eventuelt vil koste å oppgradere dem.

Vi har trolig landets bredeste erfaring med installasjon og vedlikehold av tekniske anlegg og vurderer faktorer som fremtidig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov, livssykluskostander (LCC), utbyggingsmuligheter, myndighetskrav osv. Vi benytter NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk.

Våre fageksperter på tekniske anlegg tilbyr støtte både til byggeiere og byggkjøpere. Vi bistår også konsulenter som på oppdrag gjør større verdivurderinger som inkluderer bygningskroppen og markedsforhold.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

   992 31 799

Icon Last ned produktark

Custom sub menus