Eksisterende bygg

Service satt i system bevarer installasjonenes verdi og sikrer byggets funksjonalitet gjennom hele dets levetid.

Det er en kjensgjerning at tekniske installasjoner i bygg trenger vedlikehold. I tillegg er det en rekke myndighetskrav som skal ivaretas. GK kan teknikken og vet hvilket vedlikehold den enkelte installasjon krever, samtidig som vi til enhver tid er oppdatert på myndighetskrav og konsekvensene av disse.

For GK er kundeforståelse  kjernen i vårt servicekonsept. Vi legger vekt på dialog, for å identifisere kundens behov slik at vi kan levere akkurat den tjenestepakken med akkurat det innholdet som er etterspurt. I GK er vi opptatt av at serviceavtalen skal ha en tydelig og målbar kundeverdi.

En undersøkelse blant GKs kunder viser at det som står øverst på ønskelista er en proaktiv partner som tar ansvar for drift og vedlikehold og som gir tydelige, tverrfaglige råd og anbefalinger. For GK som servicepartner er dette ønsker det er lett å innfri. Vi kjenner våre kunder og deres bygg og kan love at oppfølging blir planlagt og forutsigbar.

I moderne bygg er det mange tekniske løsninger og enkelte byggeiere opplever at det blir mange leverandører av tekniske tjenester. I GK har vi samordnet de tekniske tjenestene innenfor både drift og vedlikehold under fellesbetegnelsen TotalTeknisk Service (TTS).

I Norge er GK representert med avdelingskontorer over hele landet og har ca. 1900 ansatte. Vi har den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær samtidig som vi nyter godt av det store selskapets ressurser.

Har du serviceavtale hos GK?

Logg inn på GK Kundeportal

Finn ditt lokale GK-Kontor

Kontakt oss

Custom sub menus