Vi kan ikke bare se på de store, eller bare de små tingene når vi snakker om bærekraft, det er helheten som teller, sier Dennis Knarvik som er bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl. Han jobber med alt fra de strategiske valgene til de små atferdsendringene i hverdagen, som for eksempel sykkelskur for ansatte som vil sykle til jobben.

— Det er en rekke utfordringer å ta tak i for vår næring, og i vår rolle som teknisk handelsbedrift, forteller Dennis Knarvik i Brødrene Dahl.

Brødrene Dahl slutter seg til FN sine 17 bærekraftsmål og har plukket ut seks av disse som de ønsker å jobbe spesielt med.

— Vi har satt oss ambisiøse mål og har i den sammenheng identifisert seks hovedområder som vi følger tett opp med handlingsplaner og måling for å sikre fremdrift.

Viktige hovedområder for Brødrene Dahl er reduksjon av klimagassutslipp, energiforbruk i egne bygg, avfallshåndtering, bruk av emballasje, sporbarhet på produktene, samt rettferdige arbeidsvilkår og respekt for menneskerettigheter. Ett område som skiller seg spesielt ut er muligheten til å hjelpe kunden til å ta bedre miljøvalg på produktsiden ved hjelp av EPD-er (miljødeklarasjoner) og bedre miljødokumentasjon, forteller han.

Dennis Knarvik, bærekraftsansvarlig i Brødrene Dahl
Dennis Knarvik, bærekraftssjef i Brødrene Dahl

Siden Dennis ble ansatt som bærekraftsansvarlig har selskapet fått på plass nye bærekrafts- KPI-er og utvidet ambisjonene innen bærekraftsarbeid. Brødrene Dahl fører i dag et klimaregnskap, har en bærekraftsrapport og har satt seg mål om å bli karbonnøytrale innenfor egen drift innen 2030.

— Er du produsent er veien til å få kontroll på hele verdikjeden kort, som teknisk handelsbedrift forholder vi oss imidlertid til flere hundre leverandører rundt om i hele verden. Noen produserer selv og noen kjøper inn fra underleverandører. Dette medfører at arbeidet med å få kontroll på hele verdikjeden blir noe mer kompleks. Spesielt når man begynner å se på for eksempel CO2-utslipp på produktnivå.

For eiendomsutviklere og entreprenører er det store spørsmålet hvordan man kan finne CO2-fotavtrykket som skal tilskrives det ferdige bygget.

— Jeg oppfatter at byggenæringen i større grad går i retning av BREEAM-sertifisering. Da kan vi som næring få enda mer fokus på valg av miljøriktige produkter med lavt CO2-fotavtrykk som ivaretar bærekraft i hele verdikjeden, sier Dennis.

Det er kundene som bestemmer hva de ønsker å kjøpe, men hvordan kan man vite om det man kjøper er bærekraftig? Dennis mener standardisert miljødokumentasjon og økt tilgang til EPD-er er en god løsning.

— Vi er i startgropa med å få plass EPD-dokumentasjon på alle produkter. På sikt skal kunden kunne gå inn i nettbutikken og filtrere på produktets miljøprestasjon, akkurat som man i dag kan filtrere på pris eller andre kriterier, forteller Dennis. 

— Vi jobber daglig med å redusere vårt karbonutslipp knyttet til transport og har kommet langt når det gjelder å redusere utslipp. Vi følger opp energiforbruk i alle våre bygg, vi sorterer alt avfall, og utfordrer våre leverandører på minimering av emballasjeforbruk, samt jobber aktivt for å redusere dette i egen produksjon.

Det jobbes spesielt med emballasjeforbruk under varetransport. 

— Det er alltid en avveining og hårfin balanse når vi jobber med emballasje og transport. På den ene siden ønsker vi å minimere emballasjen, men vi må også beskytte produktene mot fukt og skader. Det er lite bærekraftig å levere produkter som er skadet.

Brødrene Dahl har startet på en lang og spennende reise og sammen med våre kunder og leverandører skal vi bidra til en kultur som setter helse, miljø og sikkerhet foran kortsiktig profitt, avslutter Dennis Knarvik.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle