Det danske ventilasjonsselskapet Øland har begynt en transformasjon for å bli mer bærekraftige. De håper GK vil være med på å samarbeide mer om miljø og bærekraft i fremtiden.

— Jeg vil si at før 2020 var det få sluttkunder som ville betale mer for bærekraft i Danmark, men det siste året har det skjedd et stort skred. Investorer og pensjonskasser er faktisk villige til å betale litt mer for et bygg som er bedre og mer bærekraftig. Er bygget DGNB (bærekraftssertifisering fra German Sustainable Building Council) sertifisert Gold eller Platinum kan de også leie det ut til bedre priser, forteller administrerende direktør Carsten Madsen i Øland i Danmark.

Selskapet samarbeider ikke med GK spesifikt på miljø og bærekraft i dag, men håper GK vil være med på trenden og bidra til å løfte blikket fra et ensidig fokus på kostnader til langsiktig bærekraft.

— Jeg er spent på å lære mer om hvordan GK vil arbeide med bærekraft fremover. Om noen år er fokus på bærekraft et must for å være i vårt marked, men nå er det fortsatt mange som fokuserer kun på økonomi og det er synd. En grønn transformasjon koster litt innledningsvis. Det kan være bedre materialvalg, mindre skadelige kjemikalier eller investeringer i mer effektive maskiner, forteller Madsen.

Felles ansvar for bærekraft i verdikjeden

Han håper også bærekraft vil spille en større rolle når GK velger leverandører fremover. Hos Øland forbereder de seg på å bli en bærekraftig leverandør som kan tilby kundene miljøriktige valg fra sin nye fabrikk i Danmark. Madsen forteller at selskapet er i gang med en grønn transformasjon.

— Sammen med 11 av mine medarbeidere har jeg begynt på en egen utdannelse innen bærekraftig byggenæring. Grunnen til at vi er så mange som er med på dette fra Øland er at en grønn transformasjon ikke bare skal skje på ledernivå, vi trenger ambassadører og kunnskap overalt i organisasjonen vår, sier han.

Selskapet har selv investert i bærekraft og energieffektivitet når de bygger sin nye fabrikk i sønderjyske Kliplev.

— En viktig utfordring for vår bransje i Danmark er energieffektivitet, både for klimaets skyld og fordi energi er svært kostbart her i Danmark. Det koster å ta gode valg, men vil man ha en lokalt produsert produkt som er laget med omsorg i nærmiljøet så er det dessverre litt dyrere enn å kjøpe fra Kina. Vi må finne ut hvordan vi kan dele på omkostningene det har å velge bærekraft - det må være et felles løft!

Det danske ventilasjonsselskapet Øland har begynt en transformasjon for å bli mer bærekraftige. De håper GK vil være med på å samarbeide mer om miljø og bærekraft i fremtiden.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle