Lindab har vært leverandør til GK siden 80-tallet, og de to selskapene samarbeider tett på store byggeprosjekter. Det siste året har bærekraft blitt en rød tråd for samarbeidet mellom Lindab og GK.

— De største utfordringene for vår bransje er avfall på byggeplass og det å redusere transport og dermed karbonfotavtrykk, forteller administrerende direktør John Georg Storvik i Lindab AS.

Lindab er et internasjonalt konsern som leverer ventilasjon, byggkomponenter og byggsystemer. De har tatt grep både i egen virksomhet og i samarbeidsprosjekter med GK for å forsøke å løse begge disse utfordringene.

— Nå har vi et prosjekt på Oslo City der vi tester avfallsfrie byggeplasser. Byggenæringen utgjør 14 prosent av alt avfall generert i Norge, og nybygg står for omtrent 5 prosent av avfallsmengden i Norge, så et avfallsfritt prosjekt vil virkelig monne, sier Storvik.

John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS
John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS

Når det gjelder transport er Storvik er spesielt stolt av samarbeidet Lindab og GK har hatt under byggingen av den nye Veterinærhøyskolen på Ås.

—Der estimerte vi at det ville bli omtrent 55 km med ventilasjonskanaler, noe som også ville innebære nesten 600 turer med tungtransport fra produksjonen i Oslo og ut til Ås. Det løste vi ved å leie et lokale rett ved byggeplassen i Ås der vi satte opp et midlertidig produksjonsanlegg. På den måten kunne vi eliminere alle lastebillassene og virkelig få ned karbonfotavtrykket fra transport betydelig, forteller han.

Nordisk partnerskap

Lindab har samarbeidet med GK i Norge siden de ble etablert i 1980, og i 2011 ble samarbeidet til et partnerskap der Lindab jobber tett med alle landene i GK-konsernet.

— Vi er inne på flere prosjekter hvor vi har tatt spennende bærekraftsgrep. For Livsvitenskapsbygget på UiO jobber vi aktivt med å få ned klimaavtrykket, der har vi vært inne siden tidligfase noe som gjør at vi kan få gjort en forskjell over hele livsløpet til et bygg.

Storvik mener arbeidet med bærekraft de siste årene har gått fra å være mest prat til å bli mer konkret og gi reell effekt.

— Det har skjedd mye i samarbeidet med GK. Begge selskapene har satt dette øverst på agendaen de siste årene. GK har vært veldig proaktive når det gjelder hvordan de kommuniserer utad, men vi har også vært med på flere møter der vi har gjennomgått bærekraftsstrategiene til begge selskapene. Nå er det blitt en rød tråd i alt vi gjør. På kort tid har det gått fra å være et tema for kommunikasjon til å bli noe man virkelig mener og et krav fra begge parter at vi skaper faktiske endringer.

—Dette har jo alltid vært viktig, men det siste året har vært et paradigmeskifte. Vårt morselskap har opprettet en egen avdeling på hovedkontoret for å koordinere de 25 landene som støtter oss og sikrer at det blir gjennomført prosjekter som gir effekt. I konsernet har vi satt KPI-er for hva vi fokuserer på og i Norge har vi ti fokusområder. Alle fabrikkene våre er ISO 14001-sertifisert og på MSCIs ESG-rating har vi per i dag oppnådd AA, som er nest beste score.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle