– De største utfordringene i vår fabrikk er elektrisitetsforbruket og utslipp av oljedamp (oljedimma) til luft, sier eiendomssjef Mats Axelsson i Parker.

Disse utfordringene jobber de blant annet sammen med GK for å finne løsninger på.

– I januar 2020 gjorde vi et samarbeid med GK, som resulterte i det laveste el-forbruket i vår fabrikk i Borås på 18 år. Korona kan selvfølgelig også ha hatt en innvirkning, men det er ingen tvil om at tiltakene vi gjorde sammen med GK virker. Vi oppnådde også betydelig minskede utslipp av oljedamp, forteller Axelsson.

Han har jobbet med GK i Sverige i nesten 15 år, og som eiendomssjef bruker han GK til å ta hånd om ventilasjon, varme og kjøling.

– Vi har et møte hvert kvartal, der vi sitter 5-10 personer fra Parker og GK som går gjennom vår portefølje. Både for å forbedre inneklimaet, men også for å minske energikostnader. Det er ikke nødvendigvis noe innovativt, men godt, gammeldags forbedringsarbeid, sier eiendomssjefen.

Samarbeidet med GK på bærekraft handler først og fremst med å finne måter å spare energi og minske utslipp.

– I Parker globalt har vi hatt fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Fremover skal vi også ha et større fokus på miljøspørsmål. Vi er sertifisert i ISO 14001 for miljøledelse hvor vi måler hvor mye energi, vann og avfall vi forbruker og et siste året har vi fokusert mye på å minske energiforbruket, ved å finne nye måter å spare energi.

– Ingen vil jobbe med en miljøversting, så alle selskaper må jobbe aktivt med å bli bedre og på å rapportere hvordan de gjør det på dette, sier Axelsson.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle