Dahl Sverige jobber langsiktig med bærekraft og ser etter nye løsninger både i egen virksomhet, leverandørkjeden og i samarbeid med kunder. Målet er å på ulike måter muliggjøre bærekraftige løsninger som leder til mindre klima- og miljøpåvirkning fra bygg- og anleggsnæringen.

Dahl Sverige AB er Sveriges ledende VVS-grossist. Høsten 2020 inngikk de en avtale med GK om langsiktig leverandørsamarbeid med fokus på å utvikle de to selskapenes prosesser innen kvalitet og miljø. Bygge- anleggsnæringen står for hele 40 prosent av de globale CO2-utslippene og 40 prosnet av alt avfall som produseres globalt. Et avtrykk som må reduseres drastisk på kort tid, samtidig som etterspørselen fra kundene øker.

— Alle i vår næring har et ansvar for å bruke ressurser smartere og minske avhengigheten av fossil energi. Våre kunder mottar en bestilling fra sluttkunden, og så kommer de til oss og ber om et tilbud. Der har vi et ansvar for å foreslå miljøriktige alternativ og hjelpe dem å ta bedre valg, forteller Niclas Bohlin som er National Key Account Manager i Dahl Sverige.

Sammen skal Dahl og GK finne løsninger for å minske klimaavtrykket i felles kundeprosjekter. Samarbeidet er i startgropen, men ambisjonsnivået er lagt høyt fra begge parter.

Det er inspirerende når man har en kunde som er åpen for å se nye muligheter! Et eksempel er kjøleanlegg hvor vi har et samarbeid om å fase ut gamle, miljøfarlige kjølemidler. Nå finnes det produkter på markedet som er bedre for miljø og klima. Når vi kommer til en kunde med et gammelt og miljøfarlig anlegg så kreves det investeringer fra sluttkunden. Da trengs det kommunikasjon mot sluttkunden og oppfordringer til å investere i miljøriktige kjøleanlegg som kan gjøre en forskjell i over tid.

Det er viktig at både GK og Dahl som grossist og leverandør dytter kundene foran oss ved å flytte fram nye muligheter og nye gode valg, mener Niklas.

— I en litt konservativ næring kan grossisten spille en viktig rolle ved å utvikle kundene, forteller Malin Frisk, bærekraftssjef i Dahl Sverige.

— Som grossist kan vi muliggjøre bærekraft i vår verdikjede ved jobbe aktivt med leverandørene, transportører, og med våre kunder ved å tilby og guide i produktvalg og løsninger som hjelper dem å bygge mer bærekraftig. Vi vil være en partner for våre kunder og pushe dem til å gjøre det lille ekstra som kan gjøre en forskjell, sier Malin. 

Dahl er blant annet med i Transportutmaningen, som er en del av Fossilfritt Sverige.

— Vi jobber sammen med våre leverandører av transporttjenester og har dialog om hvordan vi sammen skal lykkes med å fase ut fossilt og gå ut over fossilfrie alternativ. Transport er et veldig spennende område der vi som stor transportinnkjøper kan gjøre en forskjell. Dahl kommer sammen med våre transportleverandører til å få fem fossilfrie biler i løpet av året, fire på biogass og en elbil, forteller Malin.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle