— I Carlsberg har vi en plan som vi kaller «Together towards zero». Vi skal blant annet halvere vannforbruket vårt og har en nullvisjon for CO2 innen 2030, sier forsynings- og energisjef Lars Christensen i Carlsberg DK.

Carlsberg DK jobber systematisk med styring av energi og inneklima som en del av sin satsing på energieffektivitet og bærekraft.

— Vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med ventilasjonsanlegget hvor GK har stått for det maskinelle og Carlsberg i tillegg har hatt med en energikonsulent og et styringsfirma. Fire firma som har arbeidet sammen om den beste mulige løsningen, forteller Christensen.

En viktig del av samarbeidet handlet om å ta i bruk nye løsninger.

— Vi så på energigjenvinning og effektivitet og satte blant annet inn en del ekstra ventiler som GK i Danmark ikke har gjort på den måten tidligere. Og resultatet av samarbeidet er meget sterkt, vi har bygget om 100 ventilasjonsanlegg på halvannet år.

GK har hjulpet med renovering på alle Carlsberg DKs ventilasjonsanlegg. Resultatet er blant annet at selskapet har fått ned totalt varmebruk med 17 prosent.

— GK har vært med på reisen for mer effektiv ventilasjon hos oss, og min kundekontakt forteller meg løpende om GKs eget arbeid med bærekraft og planene fremover. Vi er i dialog om hvordan vi kan være samarbeidspartnere på bærekraft i framtiden. Da må vi sette en tydelig strategi for hva vi vil oppnå, sier Christensen.

Selskapet tar også andre grep innenfor bærekraft i egen drift.

— Vi har laget et nytt vannrensingsanlegg i Carlsberg DK. Før brukte vi 2,4 hektoliter vann til å lage 1 hektoliter øl. Nå bruker vi kun 1,75 og i 2022 1,40. Vi tror vårt øl er det mest bæredyktige på vannforbruk i hele verden. Vi kikker også på leverandørenes forbruk og skal ha det med i vårt klimaregnskap, avslutter forsynings- og energisjefen.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle