Vi bygger bærekraft

Samarbeid for bærekraft

Å lykkes med bærekraft krever samarbeid

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle