Samarbeid for bærekraft

Å lykkes med bærekraft krever samarbeid

GK vil være en pådriver for det grønne skiftet sammen med våre kunder og leverandører. Her forteller noen av de hvordan de samarbeider med oss om de små og store løsningene som må til for å skape bærekraft i bygg- og eiendomsnæringen.