De siste fire årene har GK jobbet sammen med Wallenstam AB – et svensk eiendomsselskap med base i Gøteborg.

Wallenstam bruker GK som en partner på nybygg og til service og energiprosjekter i eksisterende bygg. Selskapet er en miljøforkjemper og har som mål å redusere energi- og vannforbruk, kun ta i bruk fornybar energi, minske utslipp via transport, samt å øke bruken av fornybart materiale. 

Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm
Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm

– Vi jobber hardt med å minske energiforbruket, både i nyproduksjon og i eksisterende bygg, og vi har et internt mål om at vi skal minske vårt CO2-påvirkning med 15 prosent innen 2023. Der er GK en viktig partner, sier Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm. 

Wallenstam har utviklet en bærekraftsspolicy som følger fem av FNs bærekraftsmål: nr. 5 (likestilling mellom kjønnene), nr. 7 (ren energi for alle), nr. 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), nr. 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og nr. 13 (bekjempelse av klimaendringer). 

– Det seneste året har selskapet jobbet aktivt sammen med GK for å sikre mer bærekraftige løsninger. Det står i krav-spekken for alle våre prosjekter at de skal utføres på en bestemt måte, men vi har også jevnlig møter med GK om hvordan vi ønsker at byggene skal utformes og hvordan arbeidet skal utføres, sier han. 

Et spesielt viktig mål for selskapet er å minske avfallet i prosjektene. 

– Her kan det finnes muligheter for et nærmere samarbeid med GK, for eksempel at man kun benytter seg av bestemte produkter og at man innfører krav til at avfallet håndteres på en god måte. 

I følge Norin har Wallenstam et godt samarbeid med GK: 

– Vi har en god fremtid sammen som partnere, og jeg ser frem til et enda tettere samarbeid mellom vår og deres bærekraftsavdeling. Kanskje er det enda flere områder å samarbeide om i fremtiden, avslutter han. 

Bærekraft og ESG i GK

Som et stort skandinavisk selskap har GK et ansvar for å bidra. Vi er på mange måter et grønt selskap allerede. Energieffektivisering, inneklima og smarte løsninger i bygg ligger i ryggmargen vår. Men vi kan også gjøre mer. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle