Kontorsteder - Region Vest

GK region Vest dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, med kontorsteder i Stavanger, Odda, Bergen, Haugesund, Nordfjordeid, Førde, Sogndal, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Regionen har aktiviteter innen tekniske entrepriser, tradisjonelle inneklima-entrepriser, ventilasjon, byggautomasjon, kulde og en utstrakt servicevirksomhet. Med nærhet til oljeinstallasjonene i Nordsjøen har man også aktivitet på offshoreinstallsjoner.

Regionsdirektør:
Harald Damhagen
E-post: harald.damhagen@)gk.no

 

GK Bergen (Regionskontor)
Folke Bernadottes vei 40,
5147 Fyllingsdalen.

Pb 1417 Oasen
5844 Bergen.

Tlf: + 47 55 94 50 00
E-post:

GK KULDE - Vakttelefon:
Tlf: + 47 55 94 50 00

GK Haugesund
Norevn. 12, 5542 Karmsund.
Tlf: + 47 52 84 59 00

GK KULDE - Vakttelefon:
Tlf: +47 52 84 59 00

GK Nordfjordeid
Øyane 8
6770 Nordfjordeid.
Tlf:  + 47 57 88 64 44

GK Sogndal
Nestangen
6856 Sogndal.
Tlf: + 47 902 58 453

GK Ålesund
Breivika Industriveg 49,
6018 Ålesund. 
Tlf: + 47 70 17 64 50

GK Kristiansund
Wilhelm Dallsv. 50,
6511 Kristiansund
Tlf: + 47 71 57 19 00

GK Molde
Kometveien 7B,
6419 Molde.
Tlf: + 47 71 19 13 30

GK Førde
Øyrane 7
6800 Førde.
Tlf: + 47 902 67 113

GK Nordhordland
Rosslandsvegen 364
5918 Frekhaug
Tlf: +47 55 94 50 00 

GK Stavanger
Luramyrveien 17
4314 Sandnes.
Tlf: + 47 51 81 59 00

GK KULDE - Vakttelefon:
Tlf: +47 932 33 516

GK Odda
Postboks 120
Eitrheimsvegen 121
5750 Odda
Tlf: +47 53 64 41 88

    Custom sub menus