None
Bilde: Mads Mysen, Fagdirektør i GK og Professor II ved OsloMET. Med 21 års erfaring som Forsker, Seniorforsker, Forskningssjef og Sjefforsker i SINTEF Byggforsk. Og 8 års erfaring som VVS-rådgiver i Techno Consult.

Vi lærer opp bransjen i velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Skrevet 13. august 2020 av Redaksjonen
Vår fagdirektør Mads Mysen er engasjert til å holde 15 foredrag rundt om i Norge. Hovedfokuset vil være på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling. Mads er vår ekspert på ventilasjon og inneklima, så er du nysgjerrig og vil vite mer om disse elementene anbefaler vi at du melder deg på dette kurset nå.
Redaksjonen

Valg av vifteregulering med minimum energibruk: 
Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser vi på prinsippene for vifteregulering - trykkregulering, trykkoptimalisering og spjeldoptimalisering og fordelene og ulempen med disse. Vi ser også på gode løsninger for å dekke enklere romfunksjoner som lager, kopirom o.l på en rimelig måte uten at det forringer anlegget for øvrig. Vi ser på hvordan man kan bruke krav til SFP ved minste og største luftmengdebehov og hvordan man skal dimensjonere og energiberegne anlegget i forhold til samtidighet.

Valg av romklimatisering og luftmengder: 
Her belyser vi ventilasjons rolle for romklimatisering, brukernes ulike preferanser og romregulering slik at vi oppnår godt inneklima. Vi ser også på personlig klimatisering og teknologiske muligheter for å gjøre alle fornøyd. Vi ser på luftmengdebehov i belyser viktigheten av å følge opp og endre temperatur-set punkt. Vi ser på hvordan ventilasjonseffektiviteten påvirkes av behovsstyrte luftmengder og viktigheten av fleksible løsninger.

Overlevering uten feil: 
Her går vi igjennom egnet innreguleringsprotokoll for VAV-anlegg, belastningstestene max-max-min og min-min-max og hvilken dokumentasjon som inngå i overeleveringen for å identifisere og fjerne feil før driftsfasen.

Effektiv drift og utvikling: 
Gode driftsverktøy er nødvendig for at anleggene ikke skal bli for kompliserte. Vi går igjennom krav til driftsverktøy og eksempler på gode løsninger som gjør det enkelt å opprettholde funksjonen og vidererutvikle anleggene hvis behovene endrer seg.

Tilslutt berøres temaer som ringledningsventilasjon, oppvarming med ventilasjon, klimaendringer, skybaserte SD-anlegg, inneklimaleasing og coronaventilasjon. Her blir det mulig for deltagerne å velge tema for ytterligere fordypning.

Finn ditt nærmeste kurssted og meld deg på nå!

23.09.2020: Trondheim

29.09.2020: Vestfold/Telemark

07.10.2020: Sørlandet

20.10.2020: Stavanger

03.11.2020: Bergen

10.11.2020: Tromsø

19.11.2020: Mo i Rana

25.11.2020: Molde

24.09.2020: Bodø

30.09.2020: Lillehammer

08.10.2020: Oslo

21.10.2020: Haugesund

05.11.2020: Østfold

11.11.2020: Harstad

24.11.2020: Ålesund

 

* Det kan bli begrenset antall deltakere grunnet Covid-19

 


Kategori: Nyheter
Custom sub menus